Výzva k předkládání Žádostí o udělení značky KRKONOŠE originální produkt®

KRKONOŠE  21. 10. 2014

Uzávěrka příjmu žádostí je 7.11.2014. Certifikovat lze např. potraviny, zemědělské produkty, řemeslné výrobky, umělecká díla, nebo přírodní produkty bez ohledu na to, zda se jedná o řemeslníka, firmu, nebo výrobce, který má řemeslo jen jako koníček. Rozhodující je původ výrobku, kvalita, šetrnost k přírodě a vazba na region.

img

Podmínkou pro posouzení výrobku je předložení žádosti včetně požadovaných příloh regionálnímu koordinátorovi do 7.11.2014. Všechny potřebné informace pro podání žádosti o značku najdete na www.regionalni-znacky.cz/krkonose  v sekci „Pro zájemce o značku“. Žádost o udělení certifikátu je možné stáhnout v téže sekci pod záložkou „Jak získat značku“ Kancelář MAS Krkonoše najdete v Lánově v budově Infocentra, doporučujeme však předchozí telefonickou domluvu na čísle 608 050 063. Kontaktní osobou pro případné dotazy  je Eva Trýznová.

Certifikáty jsou udělovány zpravidla jedenkrát ročně.  O udělení certifikátu rozhoduje certifikační komise zastupující  regionálního koordinátora – Místní akční skupinu Krkonoše, o.s., národního koordinátora  - Asociaci regionálních značek, Okresní agrární komoru Trutnov, MAS „Přiďte pobejt!“ o.s. a Krkonoše - svazek měst a obcí, dále jsou zde zastoupeni výrobci – nositelé certifikátu „Krkonoše – originální produkt®“.

Hlavním cílem značení místních produktů je zviditelnit tradiční region, známý svou zachovalou přírodou, tradicemi a historií. Značení pomáhá místním lidem, kteří mohou nákupem výrobku podpořit místního výrobce, ale např. i turistům, kteří si s jistotou přivezou suvenýr s garancí původu v Krkonoších. Výrobcům přináší značka různé výhody – možnost prezentace na akcích v regionu i mimo něj, nové formy propagace, ale i spolupráci a výměnu zkušeností s ostatními výrobci.

Vyberte si region

mapa regionů

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Social Inclusion and Empowerment of Youth Through Support to Development of LC in Eco production

Social Inclusion and Empowerment of Youth Through Support to Development of LC in Eco production

Projekt Naše regiony – komunikační platforma a marketingové nástroje byl realizován za přispění prostředků ze státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Projekt Naše regiony – komunikační platforma a marketingové nástroje byl realizován za přispění prostředků ze státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Projekt Bohatství našich regionů byl realizován za přispění prostředků ze státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva zemědělství

Projekt Bohatství našich regionů byl realizován za přispění prostředků ze státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva zemědělství

Tipy na výlety po celém Česku

Tipy na výlety po celém Česku

Smartemailing

Smartemailing
Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.