6. výzva k podávání žádostí o značku KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt

KRUŠNOHOŘÍ  16. 02. 2016

MAS Sdružení Západní Krušnohoří vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky „KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®“. Získaný certifikát platí na dva roky a opravňuje výrobce k užívání značky „KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®“ na všech certifikovaných produktech i propagačních materiálech.

Cílem značky je přispět k rozvoji místní ekonomiky a udržitelnému cestovnímu ruchu. Značka ga­rantuje původ výrobku v regionu, kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí. Uděluje se výrobkům, které mají v regionu dlouholetou tradici nebo jsou převážně z místních surovin. Posuzuje se i podíl ruční práce, jedinečnost ve vztahu k regionu a výjimečné vlastnosti produktu.

Výrobcům značka umožňuje větší pro­pagaci jejich výrobků a otevírá nové možnosti prezentace a prodeje, např. na regionálních trzích. Základ­ním nástrojem propagace jsou společné webové stránky všech certifikovaných produktů.Koordinátor značky dále propaguje certifikované výrobce na svých akcích, webových stránkách a vydáváním propagačních materiálů a katalogů.

Šesté kolo certifikace proběhne v květnu 2016.

Podrobné informace pro zájemce o udělení značky včetně žádostí o značku, zásad jejího udělování a užívání, certifikačních kritérií žádosti o udělení značky najdete v sekci Pro zájemce o značku a také na na www.maskaszk.cz, případně je možné žádost vyzvednout osobně nebo požádat o zaslání (mailem , tel. 724 960 964).

Vyplněná žádost včetně povinných příloh musí být doručena na naši adresu nejpozději do 29. dubna 2016.
K jednání Certifikační komise je nutné dodat i vzorky posuzovaných produktů (není-li to technic­ky možné, je potřeba s koordinátorem značky dohodnout jiný způsob prezentace a hodnocení). Osobní představení výrobků žadateli o značku je vítáno.
Zasedání Certifikační komise, která posuzuje udělení značky jednotlivým produktům, proběhne začátkem listopadu.

Věříme, že značka „KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®“ přispěje k propagaci a podpoře Vaší kvalitní práce a současně i k rozvoji našeho regionu. V případě jakýkoliv dota­zů nás kontaktujte na uvedeném telefonním čísle či e-mailové adrese.

E-mail: , tel.: +420 724 960 964
www.maskaszk.cz

Celá 6. výzva ve formátu .pdf

Vyberte si region

mapa regionů

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Social Inclusion and Empowerment of Youth Through Support to Development of LC in Eco production

Social Inclusion and Empowerment of Youth Through Support to Development of LC in Eco production

Projekt Naše regiony – komunikační platforma a marketingové nástroje byl realizován za přispění prostředků ze státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Projekt Naše regiony – komunikační platforma a marketingové nástroje byl realizován za přispění prostředků ze státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Projekt Bohatství našich regionů byl realizován za přispění prostředků ze státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva zemědělství

Projekt Bohatství našich regionů byl realizován za přispění prostředků ze státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva zemědělství

Tipy na výlety po celém Česku

Tipy na výlety po celém Česku

Smartemailing

Smartemailing
Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.