Koordinátor regionální značky Jeseníky originální produkt MAS Horní Pomoraví se stará o rozvoj regionu už deset let

JESENÍKY  29. 04. 2016

Zábřeh - Deset let existence má za sebou Místní akční skupina (MAS) Horní Pomoraví. Obecně prospěšná společnost vznikla nejen jako administrátor evropských dotací především programu LEADER, ale i jako organizace starající se o všestranný rozvoj života na svém území. Za desetiletí rozdělila 65 miliónů korun mezi 170 projektů. Území MAS Horní Pomoraví pokrývá 46 obcí od Zábřežska po Staroměstsko.

img
 „Za tu dobu MAS realizovala nebo se podílela na realizaci mnoha malých projektů, má za sebou větší počiny a také projekty spolupráce společně s dalšími místními akčními skupinami,“ objasnila ředitelka MAS Horní Pomoraví Anna Bartošová. Podporu díky této obecně prospěšné společnosti získali podnikatelé, zemědělci, drobní živnostníci, obce, vzdělávací zařízení i instituce pro mimoškolní vzdělávání, ale i církevní organizace.„Projektů bylo opravdu hodně. Mezi nejzajímavější se řadí Zřízení regionálního muzea v obci Hrabová v suterénu modlitebny Českobratrské církve evangelické. Náklady na vybudování muzea činily 995 tisíc korun, dotace představovala 752 tisíc korun,“ uvedla ředitelka.

Jednou z výrazných aktivit je koordinace regionální značky JESENÍKY originální produkt® na území, které přesahuje region MAS Horní Pomoraví, a to od Dolní Moravy až po Osloblažsko. Jeden projekt spolupráce se zaměřil na podporu komunitního života v obcích prostřednictvím amatérského divadla. Divadelníci ze čtyř místních akčních skupin v České republice a na Slovensku absolvovali nejprve divadelní dílny pod vedením profesionálních lektorů, posléze získali příležitost zahrát si na scénách ve svém regionu i mimo něj během výjezdů k zapojeným partnerům.
MAS se v současné době intenzivně připravuje na plánovaný podzimní rozjezd příjmu žádostí v novém programovém období. Strategie, na jejímž základě bude možné další projekty finančně podpořit, je v současné době ve fázi hodnocení ministerstvem regionálního rozvoje. „Větší důraz bude kladen na podporu projektů v oblasti lidských zdrojů oproti stávajícím investicím do infrastruktury obcí. Podporovány budou například projekty v oblasti sociální či školství,“ podotkla Bartošová a dodala: „Již nyní MAS realizuje ve spolupráci s městem Zábřeh projekt zaměřený na vytvoření Místního akčního plánu vzdělávání, který má do roku 2023 změnit podobu regionálního školství.“
Za dobu své existence se MAS Horní Pomoraví věnovala řadě počinů, které nesouvisely s dotacemi. Mezi pravidelné akce, na kterých se podílí, je benefiční společenský večer Domova Paprsek v Olšanech vždy v listopadu.
Desáté narozeniny oslavila obecně prospěšná společnost v sobotu 23. dubna v zahradě Katolického domu v Zábřehu, kde představila některé projekty, například elektrokola nebo divadelní projekt.

Nechyběl jarmark regionální značky. Místní gastronomii okořenila soutěž čtyř týmů ve vaření nejlepšího kotlíkového guláše. Nejvíce porotě zachutnal guláš Charity Zábřeh. Sobotní odpoledne si užili děti i dospělí. Vyvrcholením se stal horkovzdušný balón. Více o aktivitách MAS Horní Pomoraví na www.hornipomoravi.eu

Vyberte si region

mapa regionů

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Social Inclusion and Empowerment of Youth Through Support to Development of LC in Eco production

Social Inclusion and Empowerment of Youth Through Support to Development of LC in Eco production

Projekt Naše regiony – komunikační platforma a marketingové nástroje byl realizován za přispění prostředků ze státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Projekt Naše regiony – komunikační platforma a marketingové nástroje byl realizován za přispění prostředků ze státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Projekt Bohatství našich regionů byl realizován za přispění prostředků ze státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva zemědělství

Projekt Bohatství našich regionů byl realizován za přispění prostředků ze státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva zemědělství

Tipy na výlety po celém Česku

Tipy na výlety po celém Česku

Smartemailing

Smartemailing
Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.