Příležitost pro místní výrobce - Program rozvoje venkova podpoří i potravinářské podniky

JESENÍKY  23. 08. 2016

V rámci vyhlášeného 3. kola příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova budou podporovány i potravinářské podniky v rámci operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (finanční dotace pro 3.kolo je 756 200 tis. Kč). Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu Farmáře v termínu od 11. října 2016 8 hodin do 31. října 2016 13 hodin.

Oprávněnými žadateli jsou jak zemědělské tak potravinářské podniky (výrobci potravin nebo krmiv). Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí od 100.000,- Kč včetně do 30.000.000,- Kč včetně. Výše dotace činí 40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Způsobilé jsou investiční výdaje:

  • pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů)
  • výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu)
  • investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod
  • investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů
  • investice související s uváděním vlastních produktů na trh (výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen apod.)
  • investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu

 

Pořídit si tak můžete např. váhu na vážení výrobků, chladicí či mrazicí boxy, skladové regály, vybavení do prodejny (chladicí pulty, boxy, police nebo třeba i pojízdnou prodejnu), dopravní prostředek vč. chladicí nebo mrazící jednotky pro přepravu potravin a další.

Podrobné informace získáte zde.

V případě Vašeho zájmu jsme schopni Vám s podáním žádosti pomoci. V případě dotazů se obracejte na Ing. Renatu Baslerovou, e-mail: , tel.: 725 940 339.

Vyberte si region

mapa regionů

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Social Inclusion and Empowerment of Youth Through Support to Development of LC in Eco production

Social Inclusion and Empowerment of Youth Through Support to Development of LC in Eco production

Projekt Naše regiony – komunikační platforma a marketingové nástroje byl realizován za přispění prostředků ze státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Projekt Naše regiony – komunikační platforma a marketingové nástroje byl realizován za přispění prostředků ze státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Projekt Bohatství našich regionů byl realizován za přispění prostředků ze státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva zemědělství

Projekt Bohatství našich regionů byl realizován za přispění prostředků ze státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva zemědělství

Tipy na výlety po celém Česku

Tipy na výlety po celém Česku

Smartemailing

Smartemailing
Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.