22. VÝZVA k předkládání žádostí o udělení značky „HANÁ regionální produkt®

HANÁ  25. 05. 2020

Jste-li výrobce, producent, zemědělec nebo řemeslník z Hané a jste hrdý na místo, kde žijete a pracujete, můžete pro svůj výrobek nebo produkt získat značku „HANÁ regionální produkt®“.

Značka garantuje, že Váš výrobek je:

 • vyroben na území Hané
 • jedinečný a kvalitní
 • šetrný k životnímu prostředí
 • propagaci doma i mimo hranice Hané
 • spolupráci s jinými regiony ČR
 • zařazení do novin „Doma na HANÉ“
 • účast na významných akcích v kraji
 • spoluúčast na národním projektu

Co Vám značka přinese?

Stejně jako každý region v České republice, i region Haná má svůj vlastní neopakovatelný charakter daný přírodním bohatstvím, kulturou a staletými tradicemi jejich obyvatel. Také výrobky a produkty pocházející z regionu Hané nesou část tohoto charakteru – je do nich vložena práce zdejších řemeslníků a zemědělců, i část jejich duše. Zavedení značky pro výrobky, která garantuje jejich původ na Hané, je jednou z cest, jak zviditelnit produkci místních výrobců. A to jak vůči turistům a návštěvníkům regionu, tak vůči jeho obyvatelům.

Vhodné aktivity - značení je určeno širokému spektru výrobců:

 • Řemeslné výrobky, stavby a umělecká díla: např. výrobky ze dřeva, slaměné ozdoby, krajky, šperky, keramika, sklo, papírové obaly, upomínkové předměty, nábytek a další
 • Potraviny a zemědělské produkty: např. mléko, sýry, maso, vejce, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), med a další
 • Přírodní produkty: např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, minerální voda a další

Pozn.: Výše uvedený výčet je pouze informativní. Vhodnost výrobku či služby pro získání značky „HANÁ regionální produkt®“ bude posuzována certifikační komisí individuálně a záměr je dobré předem konzultovat s pracovníky.

Výrobce může žádat o certifikaci konkrétního výrobku nebo jednotně definované skupiny výrobků (soubor výrobků), kde všechny výrobky shodně plní kritéria uvedená v žádosti.

Vhodní žadatelé pro udělení značky:

Jedná se o tyto místní subjekty:

 • Živnostník, firma, organizace s provozovnou ve vymezeném území - Haná. Nemá-li subjekt provozovnu, určující je adresa v živnostenském listu
 • Zemědělec hospodařící na území regionu Haná
 • Včelař, jehož včelstva jsou umístěna na Hané

Území působnosti místních subjektů – žadatelů o certifikaci platí pro všechny obce v národopisném území Hané, které zahrnuje 333 obcí – viz mapa působnosti regionu. Regionálním koordinátorem je MAS Moravská cesta, která spolupracuje s dalšími regiony, organizacemi, institucemi a podnikateli na Hané.

Místo a způsob podání žádosti o udělení značky:

Podepsané žádosti o certifikaci včetně všech relevantních příloh se předkládají v kanceláři MAS Moravská cesta a v kancelářích spolupracujících MAS. Žádosti o udělení značky jsou přijímány v tištěné podobě v 1 vyhotovení.

 

Formulář žádosti o udělení značky „HANÁ regionální produkt®“ je k dispozici na webové prezentaci www.moravska-cesta.cz a www.regionalni-znacky.cz/hana nebo v tištěné podobě v kanceláři MAS v Nákle, Náklo 12, 783 32

Termín příjmu žádostí o udělení značky:

Žádosti budou přijímány v pracovní dny v termínu od 25.5. do 12.6.2020. Certifikace bude probíhat 18.6. 2020, od 10:00 hodin ve venkovních prostorách Penzionu Sobáčov -  https://www.sobacov.cz/redakce/index.php?clanek=198222&slozka=53713&xsekce=198219&lanG=cs&xuser=

Prezentace výrobců se zúčastní žadatelé o certifikaci, mohou se zúčastnit i hosté a široká veřejnost. Následně poté proběhne jednání certifikační komise, které bude neveřejné.

Nezbytné podmínky pro udělení značky „HANÁ regionální produkt®“:

 • Místní subjekt (viz. výčet vhodných žadatelů)
 • Doložení kvalifikace pro příslušnou výrobu
 • Bezdlužnost žadatele
 • Zaručení standardní kvality výroby
 • Proces výroby nepoškozuje přírodu
 • Naplnění podmínek jedinečnosti výrobku (více viz. formulář žádosti)

Podmínky pro certifikaci výrobků je možné telefonicky či osobně konzultovat s pracovníky MAS Moravská cesta a dalšími spolupracujícími MAS.

 

Registrační poplatek za udělení značky „HANÁ regionální produkt®“:

Poplatek za administraci certifikace výrobků je 1.500,- Kč.

 

Povinnosti výrobce produkujícího certifikované výrobky se značkou „HANÁ regionální produkt®“:

Nepřetržitá garance naplnění kritérií, která uvedl v žádosti a zajištění řádného označování výrobků níže uvedenými způsoby:

 • začleněním značky (loga) do etikety nebo na obal výrobku na základě grafického manuálu
 • označením výrobku (nebo jeho obalu) samolepkou nebo visačkou se značkou, kterou si zakoupí od MAS Moravská cesta, případně dalších spolupracujících MAS, za režijní cenu
 • v případě výrobků, které nelze jednotlivě značit (např. pečivo), budou způsob a podmínky značení stanoveny individuálně po dohodě MAS Moravská cesta s výrobcem, např. označením prodejního pultu či regálu apod.

 

Kontakty pro další informace a konzultace:

Julie Zendulková, tel: 724 111 510, e-mail: julie.zendulkova@,

www.moravska-cesta.cz  /  www.regionalni-znacky.cz/hana - (HANÁ regionální produkt)

 

 

Vyberte si region

mapa regionů

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Social Inclusion and Empowerment of Youth Through Support to Development of LC in Eco production

Social Inclusion and Empowerment of Youth Through Support to Development of LC in Eco production

Projekt Naše regiony – komunikační platforma a marketingové nástroje byl realizován za přispění prostředků ze státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Projekt Naše regiony – komunikační platforma a marketingové nástroje byl realizován za přispění prostředků ze státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Projekt Bohatství našich regionů byl realizován za přispění prostředků ze státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva zemědělství

Projekt Bohatství našich regionů byl realizován za přispění prostředků ze státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva zemědělství

Tipy na výlety po celém Česku

Tipy na výlety po celém Česku

Smartemailing

Smartemailing
Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.