Certifikační komise

Certifikační komise zasedne ve čtvrtek 17. 5. 2018. Své žádosti o značení můžete doručit do 10. 5. 2018 na adresu: Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice.  

Certifikační komise je nezávislý orgán, který posuzuje žádosti o udělení značky „ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®“ a rozhoduje o udělení práv k užívání značky (certifikátu) pro určitý výrobek, zážitek či službu.

Komise zasedá nejméně 2x ročně a při jednáních se řídí vlastním jednacím řádem. Termíny zasedání a lhůta příjmu žádostí jsou uveřejněny na tomto webu a na webu regionálního koordinátora www.ceskestredohori.info.

 

Členové certifikační komise:

PhDr. Kateřina Čadilová            Asociace regionálních značek, o.s.
                                    
Bc. Pavlína Zajíčková                Destinační agentura České středohoří, o.p.s.

Luděk Jirman                             Destinační agentura České středohoří, o.p.s.

Mgr. Petra Ludwigová /
Ing. Josef Svoboda                    Ústecký kraj

Ing. Petr Kříž                              Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - CHKO České středohoří

Jaroslava Smetanová /
Klára Kolorosová                       MAS Podřipsko, z.s.

Lukas Wünsch /
Alena Vacková                           MAS České středohoří, z.s.

Mgr. Václav Zibner /
Jiřina Bischoffiová                      MAS Labské skály, z.s.

Mgr. Marie Ouborná /
Ing. Bc. Eva Břeňová                 Město Litoměřice

Bc. Andrea Novotná                   AnnKas, s.r.o.

 

 

ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.