Koordinátor značky

img

Regionální koordinátor České Švýcarsko o.p.s.

Jsme nestátní nezisková organizace, která v tomto regionu působí již od roku 2001 a jejímž posláním je šetrný rozvoj regionu. Naše společnost byla založena Správou Národního parku České Švýcarsko, městem Krásná Lípa a Českým svazem ochránců přírody Tilia. Mezi naše hlavní činnosti patří vedle ochrany přírodních a kulturních hodnot regionu, propagace, vzdělávání a osvěty také podpora šetrného cestovního ruchu a příhraniční spolupráce.

Proto jsme se také stali regionálním koordinátorem zavedení značky pro regionální výrobky v Českosaském Švýcarsku jako dalších možností, jak posílit socioekonomický růst tohoto příhraničního regionu.

Kompletní informace o našich aktivitách a společnosti najdete na www.ceskesvycarsko.cz

ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.