Certifikační komise

Certifikační komise byla zřízena jako nezávislý orgán, který posuzuje žádosti o udělení značky Českosaské Švýcarsko - regionální produkt®.

O udělení práv k užívání značky (certifikátu) pro určitý výrobek rozhoduje Certifikační komise (dále jen „komise“). Komise má min. 9 členů, a to zástupců výrobců (zhruba polovina členů komise) a následujících subjektů: České Švýcarsko o.p.s., ARZ o.s., MAS Český sever, Nationalparzentrum Bad Schandau, 3 zástupci českých výrobců, 1 zástupce výrobce za Saské Švýcarsko, 1 zástupce správy velkoplošného chráněného území, 1 zástupce veřejné správy. Komise může přizvat další hosty (s poradním hlasem).

Komise zasedá zpravidla 2x ročně, při jednáních se řídí vlastním jednacím řádem. Termíny zasedání a lhůta příjmu žádostí budou zveřejněny ARZ alespoň 1 měsíc předem na stránkách www.regionalni-znacky.cz.

 

 

 

 

 

 

Členové komise:

Kateřina Čadilová / Magda Sedmíková - Asociace regionálních značek o.s.

Jiří Tutter -  ředitel České Švýcarsko o.p.s.

Eva Hamplová - MAS Český sever

Pavel Benda - Správa Národního parku České Švýcarsko

Monika Richter - NationalparkZentrum Sächsische Schweiz

Petra Ludwigová - Krajský úřad Ústeckého kraje

Tomáš Fúsek - Město Mikulášovice

Karel Kříž - výrobce, OSVČ

David Landsperský - Jurta o.p.s.

Valdemar Grešík - Valdemar Grešík - Natura s.r.o.

Miroslav Řebíček - CEDR – komunitní spolek

Jiří Svoboda - Polabské mlékárny

Dana Štechová - Limma Food a.s.

ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.