Zertifizierungskommission

Certifikační komise byla zřízena jako nezávislý orgán, který posuzuje žádosti o udělení značky Českosaské Švýcarsko - regionální produkt®.

O udělení práv k užívání značky (certifikátu) pro určitý výrobek rozhoduje Certifikační komise (dále jen „komise“). Komise má min. 9 členů, a to zástupců výrobců (zhruba polovina členů komise) a následujících subjektů: České Švýcarsko o.p.s., ARZ o.s., MAS Český sever, Nationalparzentrum Bad Schandau, 3 zástupci českých výrobců, 1 zástupce výrobce za Saské Švýcarsko, 1 zástupce správy velkoplošného chráněného území, 1 zástupce veřejné správy. Komise může přizvat další hosty (s poradním hlasem).

Komise zasedá zpravidla 2x ročně, při jednáních se řídí vlastním jednacím řádem. Termíny zasedání a lhůta příjmu žádostí budou zveřejněny ARZ alespoň 1 měsíc předem na stránkách www.regionalni-znacky.cz.

 

 

 

 

 

 

Členové komise:

Kateřina Čadilová / Magda Sedmíková - Asociace regionálních značek o.s.

Jiří Tutter -  ředitel České Švýcarsko o.p.s.

Eva Hamplová - MAS Český sever

Pavel Benda - Správa Národního parku České Švýcarsko

Monika Richter - NationalparkZentrum Sächsische Schweiz

Petra Ludwigová - Krajský úřad Ústeckého kraje

Tomáš Fúsek - Město Mikulášovice

Karel Kříž - výrobce, OSVČ

David Landsperský - Jurta o.p.s.

Valdemar Grešík - Valdemar Grešík - Natura s.r.o.

Miroslav Řebíček - CEDR – komunitní spolek

Jiří Svoboda - Polabské mlékárny

Dana Štechová - Limma Food a.s.

Wählen Sie eine Region

mapa regionů

Regionaler Koordinator der Marke

Abonnement der Neuigkeiten

Wollen Sie regelmäßig die Neuigkeiten und Einladungen zu geplanten Veranstaltungen erhalten, inspirierende Geschehnisse und Interviews erfahren? Dann genügt es, sich anzumelden.

SÄCHSISCH-BÖHMISCHE SCHWEIZ Regionales Produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.