Jak zdobyć markę

OPŁATA

Opłata rejestracyjna

Za przyznanie marki zapłaci producent opłatę w wysokości 1 500,- CZK. Opłata jest przeznaczona na pokrycie części kosztów związanych z załatwianiem i rozpatrzeniem prośby, przyznaniem marki oraz na pokrycie części kosztów marketingu, propagacji i prezentacji marki.

Jeżeli producent jest już posiadaczem certyfikatu i wnosi o nowy certyfikat (dla innego swojego produktu lub przed upływem terminu ważności certyfikatu), opłata zostaje obniżona do 1 000,- CZK.

Opłata zostaje uiszczona podczas podpisania Umowy o używaniu marki i stanowi przychód MK PZKO Jabłonków.

 Opłata za używanie marki

W celu częściowego pokrycia kosztów promocji i prezentacji marki jej użytkownicy uiszczają opłatę roczną za korzystanie z marki, jej wysokość wynosi:

  • osoby prowadzące drobną działalność gospodarczą i osoby ficzyczne wykonujące czynność okazjonalną: 500,- Kč;
  • organizacje non-profit: 1 000,- Kč;
  • firmy z mniej niż 10 pracownikami: 3 000,- Kč;
  • firmy z więcej niż 10 pracownikami: 5 000,- Kč.

Opłata zostaje uiszczona (gotówką lub przelewem na rachunek) zawsze w pełnej wysokości w terminie do 31 sierpnia, bez względu na datę wystawienia certyfikatu. Dla stanowienia wysokości opłaty decydująca jest liczba pracowników w tym dniu.

Wybierz region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Dofinansowania z Mechanizmów Finansowych EOG/Norwegia

Spolufinancováno z finančních mechanismů EHP/Norska

MAS Jablunkovsko

MAS Jablunkovsko

Miasto Jabłonków

Město Jablunkov

Gmina Nydek

Obec Nýdek

Koalicja Marek Ziem Górskich

Koalicja Marek Ziem Górskich

GÓROLSKO SWOBODA produkt regionalny®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.