16. VÝZVA k předkládání žádostí o udělení značky „HANÁ regionální produkt®

HANÁ  24. 02. 2017

MAS Moravská cesta vyhlašuje ve spolupráci s MAS - Partnerství Moštěnka, MAS Regionem HANÁ, MAS Prostějov venkov,MAS Na cestě k prosperitě a Asociací regionálních značek 16. VÝZVU k předkládání žádostí o udělení značky „HANÁ regionální produkt®“ Máte zájem získat ochrannou známku Haná regionální produkt®? Příležitost pro místní výrobce, poskytovatele ubytovacích a stravovacích zařízení získat regionální značku Haná. Právě nyní startuje první výzva pro přijímání žádostí v letošním roce.

Jste-li výrobce, producent, zemědělec nebo řemeslník z Hané a jste hrdý na místo, kde žijete
a pracujete, můžete pro svůj výrobek nebo produkt získat značku „HANÁ regionální produkt®“.
Značka garantuje, že Váš výrobek je:

  • vyroben na území Hané
  • jedinečný a kvalitní
  • šetrný k životnímu prostředí
  • propagaci doma i mimo hranice Hané
  • spolupráci s jinými regiony ČR
  • zařazení do novin „Doma na HANÉ“
  • účast na významných akcích v kraji
  • spoluúčast na národním projektu

Co Vám značka přinese?
- propagaci doma i mimo hranice Hané
- spolupráci s jinými regiony ČR
- zařazení do novin „Doma na HANÉ“
- účast na významných akcích v kraji
- spoluúčast na národním projektu
Stejně jako každý region v České republice, i region Haná má svůj vlastní neopakovatelný charakter daný
přírodním bohatstvím, kulturou a staletými tradicemi jejich obyvatel. Také výrobky a produkty pocházející z regionu Hané nesou část tohoto charakteru – je do nich vložena práce zdejších řemeslníků a zemědělců, i část jejich duše. Zavedení značky pro výrobky, která garantuje jejich původ na Hané, je jednou z cest, jak zviditelnit produkci místních výrobců. A to jak vůči turistům a návštěvníkům regionu, tak vůči jeho obyvatelům.

Vhodné aktivity - značení je určeno širokému spektru výrobců:
- Řemeslné výrobky, stavby a umělecká díla: např. výrobky ze dřeva, slaměné ozdoby, krajky, šperky, keramika, sklo, papírové obaly, upomínkové předměty, nábytek a další
- Potraviny a zemědělské produkty: např. mléko, sýry, maso, vejce, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), med a další
- Přírodní produkty: např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, minerální voda a další
Pozn.: Výše uvedený výčet je pouze informativní. Vhodnost výrobku pro získání značky „HANÁ regionální produkt®“ bude posuzována certifikační komisí individuálně a záměr je dobré předem konzultovat s pracovníky.
Výrobce může žádat o certifikaci konkrétního výrobku nebo jednotně definované skupiny výrobků (soubor výrobků), kde všechny výrobky shodně plní kritéria uvedená v žádosti.

Vhodní žadatelé pro udělení značky:
Jedná se o tyto místní subjekty:
- Živnostník, firma, organizace s provozovnou ve vymezeném území - Haná. Nemá-li subjekt provozovnu, určující je adresa v živnostenském listu

- Zemědělec hospodařící na území regionu Haná
- Včelař, jehož včelstva jsou umístěna na Hané

Území působnosti místních subjektů – žadatelů o certifikaci platí pro všechny obce v národopisném území Hané, které zahrnuje 333 obcí – viz mapa působnosti regionu. Regionálním koordinátorem je MAS Moravská cesta, která spolupracuje s dalšími regiony, organizacemi, institucemi a podnikateli na Hané.


Místo a způsob podání žádosti o udělení značky:
Podepsané žádosti o certifikaci včetně všech relevantních příloh se předkládají v kanceláři MAS Moravská cesta a v kancelářích spolupracujících MAS. Žádosti o udělení značky jsou přijímány v tištěné podobě v 1 vyhotovení.

Formulář žádosti o udělení značky „HANÁ regionální produkt®“ je k dispozici na webové prezentaci
www.moravska-cesta.cz a www.regionalni-znacky.cz/hana nebo v tištěné podobě v kanceláři MAS v Nákle, Náklo 12, 783 32

Termín příjmu žádostí o udělení značky:
Žádosti budou přijímány v pracovní dny v termínu od 1. 3. do 31. 3. 2017. Certifikace výrobků bude probíhat 12. 4. 2017, od 9 hodin v salonku restaurace Záložna v Příkazech.
Prezentace výrobců se zúčastní žadatelé o certifikaci, mohou se zúčastnit i hosté a široká veřejnost. Následně poté proběhne jednání certifikační komise, které bude neveřejné.

Nezbytné podmínky pro udělení značky „HANÁ regionální produkt®“:
- Místní subjekt (viz. výčet vhodných žadatelů)
- Doložení kvalifikace pro příslušnou výrobu
- Bezdlužnost žadatele
- Zaručení standardní kvality výroby
- Proces výroby nepoškozuje přírodu
- Naplnění podmínek jedinečnosti výrobku (více viz. formulář žádosti)
Podmínky pro certifikaci výrobků je možné telefonicky či osobně konzultovat s pracovníky MAS Moravská cesta a dalšími spolupracujícími MAS.


Registrační poplatek za udělení značky „HANÁ regionální produkt®“:
Poplatek za administraci certifikace výrobků je 1.500,- Kč.

Povinnosti výrobce produkujícího certifikované výrobky se značkou „HANÁ regionální produkt®“:
Nepřetržitá garance naplnění kritérií, která uvedl v žádosti a zajištění řádného označování výrobků níže uvedenými způsoby:
- začleněním značky (loga) do etikety nebo na obal výrobku na základě grafického manuálu
- označením výrobku (nebo jeho obalu) samolepkou nebo visačkou se značkou, kterou si zakoupí od MAS Moravská cesta, případně dalších spolupracujících MAS, za režijní cenu
- v případě výrobků, které nelze jednotlivě značit (např. pečivo), budou způsob a podmínky značení
stanoveny individuálně po dohodě MAS Moravská cesta s výrobcem, např. označením prodejního pultu či regálu apod.


Kontakty pro další informace a konzultace:
Julie Zendulková, tel: 724 111 510, e-mail: julie.zendulkova@moravska-cesta.cz,
www.moravska-cesta.cz / www.regionalni-znacky.cz/hana - (HANÁ regionální produkt)

 

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje
Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.