Certifikační komise

MAS Krkonoše

Občanské sdružení s původním názvem Sdružení pro krkonošské produkty vzniklo v září 2005, aby spravovalo systém značení místních produktů. Postupně se však ze sdružení vyvinula místní akční skupina, která získala grant od Ministerstva zemědělství (resp. SZIF) na přípravu rozvojové strategie pro region Krkonoše. Proto bylo sdružení 26. října 2006 přejmenováno na Místní akční skupinu Krkonoše, o.s. (MAS Krkonoše, o.s.) a vytvořilo si i nové webové stránky: www.mas-krkonose.cz. Tam se dočtete více o činnosti, historii, členech MAS i o osudu Strategie rozvoje Krkonoš.

Certifikační komise

Pod hlavičkou MAS Krkonoše stále funguje Certifikační komise pro udělování značky Krkonoše - originální produkt, jako nezávislý orgán, který posuzuje žádosti pro udělení značky Krkonoše – originální produkt®. Komise má 11 členů (+hosté), a to z řad členů MAS i mimo ni. Členové jsou voleni Členskou schůzí MAS na 3 roky.

Komise zasedá nejméně 1x do roka (v případě potřeby častěji). Komise rozhoduje ve složení min. 6 členů, rozhodnutí o udělení značky musí být jednohlasné (souhlas všech přítomných členů).

Termíny zasedání jsou zveřejňovány alespoň 14 dnů předem na těchto stránkách v sekci Aktuality.

Členové komise:

 • Místní akční skupina Krkonoše, o.s. (Ota Černý)
 • Krkonoše - svazek měst a obcí (PhDr. Michal Vávra)
 • Asociace regionálních značek, o.s. (PhDr. Kateřina Čadilová)
 • Emba, s.r.o. (Jiří Šťastný)
 • Rautis, a.s. (Marek Kulhavý)
 • OAK Trutnov (Ing. Marcela Beranová)
 • Kafírna Trutnov (Pavel Volk)
 • MAS "Přiďte pobejt!", o.s. (Zdeňka Flousková)
 • Agentura pro zemědělství a venkov (Ing. Markéta Ertnerová)
 • Jan Franta
 • Daniela Roudná

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Aktualizace webových stránek je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje

Aktualizace webových stránek je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje

KRKONOŠE originální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.