Certifikační komise

Pod hlavičkou MAS Moravský kras funguje Certifikační komise pro udělování značky MORAVSKÝ KRAS regionální produkt®, jako nezávislý orgán, který posuzuje žádosti pro udělení značky. Komise má 11 členů (+ hosté), a to z řad členů MAS i mimo ni.

Komise zasedá zpravidla jednou za 6 měsíců (jestliže je podána alespoň jedna žádost o značku, v případě potřeby častěji). Komise rozhoduje ve složení min. 6 členů, rozhodnutí o udělení značky musí být jednohlasné (souhlas všech přítomných členů).

Členové komise:

 • Ing. Jozef Jančo (MAS MK) – předseda komise

 • PhDr. Kateřina Čadilová / Mgr. Magda Sedmíková (národní koordinátorky značení, Asociace regionálních značek)

 • Ing. Miloslav Mikulášek (Zemspol a.s.)

 • Ing. Zbyněk Mikulášek (ŠLP Křtiny)

 • Mgr. Hubert Adámek (Pivovar Černá Hora a.s.)

 • Ing. Jiří Zigal (podnikatel - včelařství)

 • MVDr. Jan Sedlák (podnikatel - kozí farma)

 • Ing. Petr David (EPOS)

 • Ing. Jaromír Musil, PhD. (Regionální agrární komora JMK)

 • Ing. Marcela Pokorná (Okresní agrární komora Blansko)

 • Tomáš Blažek, Dis. (HK Blansko)

 • Ing. Alois Kučera (Mlékárna Otinoves)

 • Vladimír Hodaň (Spolek pro rozvoj venkova MK)

MORAVSKÝ KRAS regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.