Koordinátor značky

img

Regionální koordinátor MAS Železnohorský region, o.s.

Jsme občanské sdružení podporující celkový rozvoj regionu realizací projektů metodou LEADER, která je založena na spolupráci veškerých subjektů ve venkovském regionu (obce, podnikatelé v zemědělství, v cestovním ruchu, ve službách, řemeslníci, nositelé tradic, zájmová sdružení, spolky, školy….).

Nejdůležitějším úkolem našeho občanského sdružení je navázat na přerušený dialog obyvatel ve venkovském prostoru a koordinovat jednotlivé akce subjektů tak, aby byly ve vzájemné shodě.

Zájmové oblasti:

  • zlepšení kvality života ve venkovských oblastech
  • péče o přirozený ráz venkova a venkovského osídlení
  • posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce, tvorba systému podpory tradičních řemesel, výrobků a služeb
  • péče a ochrana krajiny a životního prostředí
  • zachování tradic a obnova kulturního dědictví
  • podpora nových činností v zemědělství ve spolupráci s rozvojem v oblasti cestovního ruchu

Další informace o činnostech a aktivitách společnosti naleznete na: www.maszr.oblast.cz

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

koordinator

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.