21. VÝZVA k předkládání žádostí o udělení značky „HANÁ regionální produkt®

HANÁ  09. 10. 2019

Váš výrobek, služba si zaslouží značku „HANÁ regionální produkt®“ Jste-li výrobce, producent, zemědělec nebo řemeslník z Hané a jste hrdý na místo, kde žijete a pracujete, můžete pro svůj výrobek nebo produkt získat značku „HANÁ regionální produkt®“.

Značka garantuje, že Váš výrobek je:

 • vyroben na území Hané
 • jedinečný a kvalitní
 • šetrný k životnímu prostředí
 • spolupráci s jinými regiony ČR
 • zařazení do novin „Doma na HANÉ“
 • účast na významných akcích v kraji
 • spoluúčast na národním projektu
 • propagaci doma i mimo hranice Hané

Co Vám značka přinese?

 • propagaci doma i mimo hranice Hané
 • spolupráci s jinými regiony ČR
 • zařazení do novin „Doma na HANÉ“
 • účast na významných akcích v kraji
 • spoluúčast na národním projektu

Stejně jako každý region v České republice, i region Haná má svůj vlastní neopakovatelný charakter daný přírodním bohatstvím, kulturou a staletými tradicemi jejich obyvatel. Také výrobky
a produkty pocházející z regionu Hané nesou část tohoto charakteru – je do nich vložena práce zdejších řemeslníků a zemědělců, i část jejich duše. Zavedení značky pro výrobky, která garantuje jejich původ na Hané, je jednou z cest, jak zviditelnit produkci místních výrobců. A to jak vůči turistům a návštěvníkům regionu, tak vůči jeho obyvatelům.

 

Vhodné aktivity - značení je určeno širokému spektru výrobců:

 • Řemeslné výrobky, stavby a umělecká díla: např. výrobky ze dřeva, slaměné ozdoby, krajky, šperky, keramika, sklo, papírové obaly, upomínkové předměty, nábytek a další
 • Potraviny a zemědělské produkty: např. mléko, sýry, maso, vejce, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), med a další
 • Přírodní produkty: např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, minerální voda a další

Pozn.: Výše uvedený výčet je pouze informativní. Vhodnost výrobku či služby pro získání značky „HANÁ regionální produkt®“ bude posuzována certifikační komisí individuálně a záměr je dobré předem konzultovat s pracovníky.

Výrobce může žádat o certifikaci konkrétního výrobku nebo jednotně definované skupiny výrobků (soubor výrobků), kde všechny výrobky shodně plní kritéria uvedená v žádosti.

 

Vhodní žadatelé pro udělení značky:

Jedná se o tyto místní subjekty:

 • Živnostník, firma, organizace s provozovnou ve vymezeném území - Haná. Nemá-li subjekt provozovnu, určující je adresa v živnostenském listu
 • Zemědělec hospodařící na území regionu Haná
 • Včelař, jehož včelstva jsou umístěna na Hané

Území působnosti místních subjektů – žadatelů o certifikaci platí pro všechny obce v národopisném území Hané, které zahrnuje 333 obcí – viz mapa působnosti regionu. Regionálním koordinátorem je MAS Moravská cesta, která spolupracuje s dalšími regiony, organizacemi, institucemi a podnikateli na Hané.

Místo a způsob podání žádosti o udělení značky:

Podepsané žádosti o certifikaci včetně všech relevantních příloh se předkládají v kanceláři MAS Moravská cesta a v kancelářích spolupracujících MAS. Žádosti o udělení značky jsou přijímány v tištěné podobě v 1 vyhotovení.

Formulář žádosti o udělení značky „HANÁ regionální produkt®“ je k dispozici na webové prezentaci www.moravska-cesta.cz a www.regionalni-znacky.cz/hana nebo v tištěné podobě v kanceláři MAS v Nákle, Náklo 12, 783 32.

Termín příjmu žádostí o udělení značky:

Žádosti budou přijímány v pracovní dny v termínu od 9.10. do 25.10.2019. Certifikace bude probíhat 4.11. 2019, od 9:30 hodin v prostorách Penzionu Sobáčov -  https://www.sobacov.cz/redakce/index.php?clanek=198222&slozka=53713&xsekce=198219&lanG=cs&xuser=

Prezentace výrobců se zúčastní žadatelé o certifikaci, mohou se zúčastnit i hosté a široká veřejnost. Následně poté proběhne jednání certifikační komise, které bude neveřejné.

Nezbytné podmínky pro udělení značky „HANÁ regionální produkt®“:

 • Místní subjekt (viz. výčet vhodných žadatelů)
 • Doložení kvalifikace pro příslušnou výrobu
 • Bezdlužnost žadatele
 • Zaručení standardní kvality výroby
 • Proces výroby nepoškozuje přírodu
 • Naplnění podmínek jedinečnosti výrobku (více viz. formulář žádosti)

Podmínky pro certifikaci výrobků je možné telefonicky či osobně konzultovat s pracovníky MAS Moravská cesta a dalšími spolupracujícími MAS.

Registrační poplatek za udělení značky „HANÁ regionální produkt®“:

Poplatek za administraci certifikace výrobků je 1.500,- Kč.

Povinnosti výrobce produkujícího certifikované výrobky se značkou „HANÁ regionální produkt®“:

Nepřetržitá garance naplnění kritérií, která uvedl v žádosti a zajištění řádného označování výrobků níže uvedenými způsoby:

 • začleněním značky (loga) do etikety nebo na obal výrobku na základě grafického manuálu
 • označením výrobku (nebo jeho obalu) samolepkou nebo visačkou se značkou, kterou si zakoupí od MAS Moravská cesta, případně dalších spolupracujících MAS, za režijní cenu
 • v případě výrobků, které nelze jednotlivě značit (např. pečivo), budou způsob a podmínky značení stanoveny individuálně po dohodě MAS Moravská cesta s výrobcem, např. označením prodejního pultu či regálu apod.

Kontakty pro další informace a konzultace:

Julie Zendulková, tel: 724 111 510, e-mail: julie.zendulkova@moravska-cesta.cz,

www.moravska-cesta.cz  /  www.regionalni-znacky.cz/hana - (HANÁ regionální produkt)

 

Vyberte si region

mapa regionů

Kam dál

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Smartemailing

Smartemailing
Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.