Z pole rovnou do kuchyně

BESKYDY  08. 11. 2018

Pozvánka na seminář o podpoře produkce lokálních potravin.

img

Na semináři se seznámíte s aktuálními možnostmi čerpání podpory z Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV):

  • 4.2.1 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů,
  • 6.4.2 – Podpora agroturistiky,
  • 19.2.1 – Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje,
  • 16.4.1  – Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

Na programu budou i praktické zkušenosti se využitím těchto dotačních zdrojů.

Seminář se koná 22. listopadu 2018, od 9:00 do 15:00 hod. ve FOOD ATELIERu,
Vítkovická 3366, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Účast na semináři je bezplatná, občerstvení zajištěno.
Registrace účastníků do 16. 11. 2018, kapacita omezena.

Rezervace účastníků a kontaktní osoba pro případné dotazy:
Mgr. Petr Piekar

773 761 063

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.