O značce

img

BESKYDY originální produkt®

Na území Beskyd se můžete při nákupech setkat s výrobky označenými speciálním logem BESKYDY originální produkt®. Tato značka znamená, že výrobky prošly přísným procesem certifikace, který zákazníkovi garantuje jejich skutečný původ v Beskydech.

Místní původ však není jedinou podmínkou pro udělení značky. Značené výrobky musí přispívat k dobrému jménu regionu, proto musí být také:

  • dostatečně kvalitní
  • šetrné vůči životnímu prostředí
  • jedinečné ve vztahu k Beskydům - vyrobené tradiční technologií, ručně nebo z místních surovin, výjimečné svou vysokou kvalitou

Logo Beskydy originální produkt® vychází z motivů tradiční lidové tvorby, která je svázána s dlouholetou tradicí, lidskou zručností a osobním přístupem při výrobě. Nepravidelná kontura ornamentu odkazuje na ruční práci a jistou historickou patinu, která je známkou dlouhodobého používání a kvality.

Nejběžnějším způsobem, jakým mohou být výrobky označeny, je umístění některé z těchto visaček nebo samolepek na výrobek nebo jeho obal.

U některých výrobků může být značka začleněna také přímo do etikety nebo být součástí samotného výrobku. V případech, kdy nelze značit každý výrobek zvlášť (např. pečivo), bude označen společný regál, box apod., ve kterém se výrobky prodávají.

U každého výrobku hodnotí splnění všech těchto kritérií certifikační komise.
Více o certifikačních kritériích a certifikační komisi se dozvíte v sekci „Pro výrobce”.

Značení místních výrobků je jednou z možností, jak spojit ochranu přírody s hospodařením člověka. Značka může prosperovat díky výjimečnosti Beskyd jakožto území se zachovalou přírodou, které je chráněnou krajinnou oblastí a zároveň součástí soustavy Natura 2000.

Cílem značení místních výrobků je zviditelnit region Beskyd a pomoci zdejším výrobcům. Značka usnadní orientaci zákazníkům – a to jak turistům, kteří si chtějí odvézt skutečně pravý suvenýr z Beskyd, tak místním obyvatelům, kteří chtějí nákupem podpořit především „své” beskydské výrobce. Značení pomůže zamezit výrobcům mimo region ve „zneužívání” názvů a symbolů spojených s Beskydami.

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.