Jak získat značku

Značku je možné udělit výrobkům, službám v cestovním ruchu, nebo turistickým zážitkům.

Základní podmínkou je, že výrobek musí být (zcela nebo alespoň z větší části) vyráběn na území Beskyd, místní příslušnost je zásadní i u zařízení provozujících služby nebo nabízejících zážitky.

Značka je udělována těmto typům výrobků a produktů:

  • Potraviny a zemědělské produkty - např. mléko, sýry, maso, ryby, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), med apod.
  • Řemeslné výrobky a umělecká díla - např. výrobky ze dřeva, kamene, břidlice, keramiky, skla nebo papíru, slaměné ozdoby, krajky, šperky, upomínkové předměty, pohlednice apod.
  • Přírodní produkty – např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, kompost, minerální voda apod.
  • Ubytovací a stravovací služby - hotely, penziony, ubytování v soukromí, turistické ubytovny, restaurace, kavárny nebo cukrárny.
  • Zážitky pro návštěvníky i obyvatele regionu, které přináší možnosti poznání historie, přírody i dalších zajímavostí regionu; zážitkem může být i tradiční akce.

Jestliže na území Beskyd vyrábíte takové výrobky, poskytujete služby nebo organizujete zážitky, přesvědčte se, zda splňujete certifikační kritéria. Pokud ano, stáhněte si a vyplňte příslušnou žádost o udělení značky, případně kontaktujte koordinátora značky.

Příjem žádostí o značku je průběžný. Certifikační komise je svolávána dle potřeby, nejméně dvakrát ročně. Přesné termíny jsou zveřejňovány na této webové stránce.

Certifikační komisi je nutné předložit vzorek nebo vzorky výrobků. Nedovoluje-li to charakter výrobku, předkládají se fotografie a další podpůrné materiály. Součástí posuzování je osobní prezentace produktů žadateli o značku. V případě ubytovacích a stravovacích služeb a zážitků je nutno čelnům komise umožnit návštěvu zařízení nebo akci.
Podrobný postup udělování certifikátu je uveden v Zásadách pro udělování a užívání značky.

Posoudí-li Certifikační komise žádost kladně, bude vám udělen certifikát, který vás opravňuje k užívání značky „BESKYDY originální produkt®“ po dobu 2 let.  Po uplynutí období platnosti certifikátu můžete vždy podat žádost o obnovu certifikátu, která se uděluje na 3 roky.


Udělování a užívání značky je zpoplatněno následujícími poplatky:

Registrační poplatek

Za projednání žádosti a udělení značky zaplatí žadatel registrační poplatek ve výši 1 500,‑ Kč. Poplatek je určen na částečné pokrytí nákladů spojených s vyřizováním a posuzováním žádosti a s udělením značky. Poplatek se hradí na základě faktury vystavené Koordinátorem zároveň s podpisem Smlouvy o užívání značky a je příjmem Koordinátora.

Koordinátor může rozhodnout o snížení poplatku.


Poplatek za užívání značky

Pro částečné pokrytí nákladů na propagaci a prezentaci značky hradí její uživatelé roční poplatek za užívání značky v následující výši:

  • OSVČ, NNO a firmy do 3 zaměstnanců včetně 1 000,- Kč
  • firmy se 4 a více zaměstnanci 2 000,- Kč

V ceně poplatku je vytvoření a aktualizace webové prezentace držitele certifikátu a jeho zahrnutí do všech hromadných forem propagace. V případě individuální propagace jednotlivých držitelů certifikátu může Koordinátor požadovat finanční spoluúčast.

Poplatek je hrazen na základě faktury vystavené Koordinátorem, a to jednou ročně k 31. 3. bez ohledu na datum udělení certifikátu. Poplatek je příjmem Koordinátora, Koordinátor není plátcem DPH.

Koordinátor může rozhodnout o snížení poplatku. 

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.