Základní informace

BESKYDY originální produkt®

Výrobky a produkty pocházející z turistické oblasti Beskydy-Valašsko se mohou ucházet o značku BESKYDY originální produkt®.

Tato značka znamená, že výrobky prošly procesem certifikace, který zákazníkovi garantuje jejich skutečný původ z Beskyd. Místní původ však není jedinou podmínkou pro udělení značky. Značené výrobky musí přispívat k dobrému jménu regionu, proto musí být také:

  • mimořádně kvalitní
  • šetrné k životnímu prostředí
  • jedinečné ve vztahu k území - vyrobené tradiční technologií, ručně nebo z místních surovin.

Cílem značení regionálních produktů je zviditelnit region a pomoci zdejším výrobcům. Značka však usnadní orientaci především zákazníkům.

Značení ocení turisté, kteří chtějí ochutnat místní speciality nebo poznat zajímavosti Beskyd, a také místní obyvatelé, kteří chtějí nákupem podpořit „svého” výrobce. Regionální výrobky opatřené značkou BESKYDY originální produkt® se na trhu stávají nositeli místních kulturních a řemeslných tradic, propagují region a zdravý životní styl šetrný k životnímu prostředí. Místním živnostníkům, řemeslníkům, zemědělcům, potravinářům, malým a středním firmám značka přináší:

  • podporu a koordinaci odbytových aktivit,
  • propagaci a reklamu pro regionální produkty a služby
  • sounáležitost s regionem
  • vzájemnou spolupráci

Propagace značky a značených výrobků probíhá formou jednotných reklamních tiskovin (katalog výrobků, plakáty, letáky apod.) a prostřednictvím médií (webové stránky, rádia, televize), společnou účastí na významných regionálních kulturních akcích, jarmarcích, slavnostech, trzích.
 
Regionální značka se uděluje výrobkům spotřebního charakteru, přírodním, zemědělským produktům, uměleckým dílům, ubytovacím a stravovacím službám a zážitkovým aktivitám, které splňují certifikační kritéria.

Zavedení značení výrobků v Beskydech se datuje do let 2005-2006, kdy bylo podpořeno z grantu Nadace Partnerství v rámci projektu FOA - nadačního fondu pro ekologické zemědělství, který byl financován ze zdrojů UNDP-GEF, viz www.foa.cz. V rámci tohoto projektu byla také navázána úzká spolupráce s občanským sdružením „Tradice Bílých Karpat”, které rozvíjí stejnojmennou ochrannou známku na území Bílých Karpat.

V současné době regionální značku až do ustavení nového regionálního koordinátora spravuje MAS Pobeskydí, z.s.

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.