Koordinátor značky

Místní akční skupina MAS Slavkovské bojiště je nezisková organizace, která se svými aktivitami snaží zvýšit kvalitu života ve svém regionu prostřednictvím dotací z Evropské unie. Oblast působení místní akční skupiny Slavkovské bojiště se rozkládá na území čtyř mikroregionů – DSO Ždánický les a Politaví, MR Rokytnice a MR Mohyla míru, MR Cezava. V současné době je tedy území, na kterém působí MAS tvořeno 45 obcemi, celé území se rozprostírá východně až jihovýchodně od města Brna.

MAS pracuje na principu metody LEADER, která je založena na principu zdola-nahoru. Veškeré náměty a projekty by měly vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů a občanů, tedy zdola, nikoliv direktivně řízeny krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora. Čím více subjektů je v regionu zapojeno, tím lépe pro šíři nápadů a také pro transparentnost působení MAS.

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

BRNĚNSKO originální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.