Jak získat značku

Držitelem certifikátu může být právnická i fyzická osoba. Certifikát bude udělen, jestliže výrobek, služba nebo zážitek (i jeho výrobce, resp. provozovatel) splní patřičná certifikační kritéria pro značku „BRNĚNSKO originální produkt® “. Komise však může zamítnout udělení značky výrobku, službě nebo zážitku, který je v rozporu s cílem značky, odporuje morálním a etickým zásadám, obecnému estetickému cítění nebo by mohl jinak poškodit dobré jméno značky, Koordinátora nebo ARZ.

Zájemce o značku (výrobce / provozovatel) si na webových stránkách www.regionalni-znacky.cz/brnensko stáhne formulář žádosti o značku, ten vyplní a odevzdá Koordinátorovi v příslušném území.

Koordinátor zkontroluje formální správnost a úplnost vyplněné žádosti a případně požádá žadatele o doplnění. K projednání Komisi předává pouze žádosti, které splňují povinná kritéria. Žadatel nebo jeho zástupce má právo se zúčastnit jednání Komise, nemůže ale být přítomen vlastnímu rozhodování Komise. Komise posoudí naplnění certifikačních kritérií a rozhodne o udělení nebo neudělení certifikátu. Svá rozhodnutí sdělí Koordinátorovi.

Komise může udělení certifikátu podmínit, např. dodáním konkrétních dokumentů nebo přezkoumáním stavu návštěvou provozovny apod. V takovém případě musí podmínku udělení certifikátu přesně popsat a stanovit termín, do nějž má být naplněna. Zároveň určí osoby zodpovědné za dodatečné přezkoumání.

Komise může rovněž omezit rozsah udělení certifikátu na určitou skupinu výrobků a doporučit úpravu názvu certifikovaného produktu nebo skupiny produktů. Změna názvu produktů nebo skupiny produktů je možná pouze se souhlasem žadatele. V případě kladného rozhodnutí udělí Koordinátor žadateli certifikát a uzavře s ním smlouvu o užívání značky. V případě záporného rozhodnutí uvědomí Koordinátor žadatele do 14 dnů a sdělí mu důvody zamítnutí žádosti.

Na udělení značky není právní nárok.

Všechny údaje uvedené v žádosti budou považovány za důvěrné a budou použity pouze pro účely certifikace; Koordinátor i Komise budou postupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

Související dokumenty ke stažení

pdf  br-zadost-vyrobky.pdf

pdf  br-zadost-sluzby-2021.pdf

pdf  br-zadost-zazitky-2021.pdf

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

BRNĚNSKO originální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.