Jak zdobyć markę

Značku uděluje Společnost pro destinační management Broumovska třem typům výrobků a produktů:

  • Potraviny a zemědělské produkty – např. mléčné výrobky, maso, ryby, pečivo, obiloviny, ovoce a zelenina, víno, pivo, nápoje (šťávy a mošty), včelí produkty apod.
  • Řemeslné výrobky a umělecká díla – např. výrobky ze dřeva, skla, proutí nebo papíru, slaměné ozdoby, vlněné výrobky, šperky, keramika, nábytek, upomínkové předměty, pohlednice apod.
  • Přírodní produkty – např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty rostlin pro kosmetické účely, kompost, minerální voda apod.

V případě, že jste sám výrobce, který vyrábí takovéto výrobky, nebo někoho takového znáte, přesvědčte se, zda splňujete certifikační kritéria nutná pro získání značky. 
Pokud ano, pak stačí už jen vyplnit jednoduchou projektovou žádost o značku (viz formulář žádosti) a zaslat na adresu:

Agentura pro rozvoj Broumovska, o. s.
organizační složka Společnost pro destinační management Broumovska
Klášterní 1
550 01 Broumov

K žádosti je nutné přiložit také vzorek výrobku. Pokud ho nechcete nebo nemůžete zaslat vzorek výrobku společně se žádostí, kontaktujte Kateřinu Agnolozzi, zástupkyni regionálního koordinátora, e-mail: katerina.agnolozzi@broumovsko.cz, tel: 491 521 282, mobil: 733 739 728, se kterou se zcela jistě domluvíte na jiném způsobu předání výrobku.
Vaši žádost posoudí na svém zasedání certifikační komise složené ze zástupců veřejného sektoru a podnikatelů. Certifikační komise se schází zpravidla dvakrát do roka a termín nejbližšího zasedání je avizován na stránkách v sekci aktuality a také na dalších regionálních serverech a v místních periodikách. 
Po schválení žádosti Vám bude udělen certifikát opravňující Vás k užívání značky a to na dobu 2 let (poté musíte žádost znovu podat).

Poplatky

S přijímáním žádostí, vydáním certifikátu jsou spojeny následující finanční poplatky:

Registrační poplatek 1 500,- Kč je určen k pokrytí nákladů spojených s vyřizováním a posuzováním žádosti a také s udělením značky. Hradí se při podpisu smlouvy a je příjmem Společnosti pro destinační management Broumovska.

Poplatek za užívání značky 500,- Kč ročně pro drobné živnostníky (OSVČ) bez zaměstnanců a příležitostné živnostníky, 1 500,- Kč pro firmy a neziskové organizace. Poplatek je vždy splatný k 28. únoru, bez ohledu na datum vystavení certifikátu. Pro stanovení výše poplatku je rozhodující počet zaměstnanců k datu zaplacení poplatku. Z poplatku je hrazena propagace, marketing a prezentace značky a je příjmem Společnosti pro destinační management Broumovska.

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.