Informacje podstawowe

Výrobky a produkty pocházející z regionu Broumovska (hranice CHKO Broumovsko) se mohou ucházet o značku BROUMOVSKO regionální produkt®. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobků a vazbu na region Broumovska, ale také jeho kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí.

To vše ocení nejen turisté, kteří si chtějí pořídit pravý, kvalitní a originální suvenýr z Broumovska, ale také místní obyvatelé, kteří svým nákupem chtějí podpořit „svého“ místního výrobce.

Místním živnostníkům, zemědělcům, malým a středním firmám proto značka především přináší:

  • konkurenční výhodu a zvýšení odbytu výrobků
  • propagaci a reklamu pro jejich produkty
  • sounáležitost s regionem a vzájemnou spolupráci

Značka také podporuje rozvoj regionu v oblasti cestovního ruchu zejména v oblasti agroturistiky a venkovské turistiky.

Propagace značky a značených výrobků probíhá jednak formou reklamních tiskovin (katalog výrobků, letáky, noviny Doma v…. apod.) a prostřednictvím médií (webové stránky, rádia, televize), jednak na společných akcích a prezentacích výrobků na veletrzích.

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.