Koordinátor značky

Destinační agentura České středohoří, o.p.s. je jednou ze čtyř destinačních agentur v Ústeckém kraji. Spravuje rozvoj cestovního ruchu, trávení volného času, udržitelný rozvoj v ORP Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem (část mimo Krušné hory), Teplice (část v CHKO České středohoří), Děčín (část – tzv. Verneřicko), cyklotrasu č. 2 (EuroVelo 7) Labská stezka na území Ústeckého kraje. Úzce spolupracuje se Správou CHKO České středohoří, místními akčními skupinami (zejména MAS České středohoří a MAS Podřipsko), zájmovými spolky a sdruženími (např. Hrady Českého středohoří) a veřejnou správou (Město Litoměřice a p.o. Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Město Štětí, Kulturní zařízení města Roudnice nad Labem, Město Lovosice, Statutární město Děčín). Agentura se zároveň podílí na přípravě strategických dokumentů v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu na úrovni ORP, statutárního města Ústí nad Labem a Ústeckého kraje. Shodně se pak podílí na přípravě strategií a studií obou výše zmíněných MAS.

Zakladateli agentury jsou Ústecký kraj, Biskupství litoměřické a Město Litoměřice. Smlouva o destinačním managementu je dále podepsána se Statutárním městem Děčín a Městem Lovosice.

Ve své činnosti je agentura v úzké komunikaci s podnikatelskými subjekty na území své destinace, zajišťuje jejich propagaci a v neposlední řadě je zahrnuje do řady programů. Společně s Nadací partnerství se podílí na propagaci Labské stezky.

Celkově plní agentura úkol daný rozhodnutím zastupitelstva Ústeckého kraje v rámci regionálního rozvoje – projekt Brána do Čech, propaguje rozvoj oblasti Českého středohoří a Podřipska, tak i turistické cíle, zajímavosti a produkty.

ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.