O značce

Na území Českého středohoří se můžete při nákupech setkat s výrobky označenými speciálním logem ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®. Tato značka znamená, že výrobky prošly přísným procesem certifikace, který zákazníkovi garantuje jejich skutečný původ v Českém středohoří a Podřipsku.

Místní původ však není jedinou podmínkou pro udělení značky. Značené výrobky musí přispívat k dobrému jménu regionu, proto musí být také:

  • dostatečně kvalitní
  • šetrné vůči životnímu prostředí
  • jedinečné ve vztahu k Českému středohoří - vyrobené tradiční technologií, ručně nebo z místních surovin, výjimečné svou vysokou kvalitou

U každého výrobku hodnotí splnění všech těchto kritérií certifikační komise. 
Více o certifikačních kritériích a certifikační komisi se dozvíte v sekci „Pro výrobce”.

Symbol ve značce vychází z typického tvaru vrcholů Českého středohoří, které vznikly sopečnou činností a daly regionu jedinečný ráz. Nepravidelná kontura symbolu odkazuje na ruční práci, historickou patinu a tradice místních lidí.

Nejběžnějším způsobem, jakým mohou být výrobky označeny, je umístění některé z těchto visaček nebo samolepek na výrobek nebo jeho obal.

U některých výrobků může být značka začleněna také přímo do etikety, nebo být součástí samotného výrobku. V případech, kdy nelze značit každý výrobek zvlášť (např. pečivo), bude označen společný regál, box apod., ve kterém se výrobky prodávají.

Značku uděluje Destinační agentura České středohoří, o.p.s. řemeslným výrobkům, zemědělským a přírodním produktům, a dále také službám a zážitkům v cestovním ruchu.

Cílem značení místních výrobků a služeb je zviditelnit region Českého středohoří a pomoci zdejším výrobcům a podnikatelům. Značka usnadní orientaci zákazníkům – a to jak turistům, kteří chtějí poznat to nejzajímavější z regionu a odvézt si skutečně pravý suvenýr z Českého středohoří, tak místním obyvatelům, kteří chtějí nákupem podpořit především „své sousedy”.

ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.