Jak získat značku

Regionální značku ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt® koordinuje Destinační agentura České středohoří, o.ps. Značku uděluje nezávislá certifikační komise, složená z místních certifikovaných výrobců, zástupců místních samospráv, Asociace regionálních značek a dalších místních aktérů. Certifikační komise také pečlivě dohlíží na kvalitu a plnění certifikačních kritérií.

 Značka je udělována těmto typům výrobků a produktů:

  • Potraviny a zemědělské produkty - např. mléko, sýry, maso, ryby, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), med apod.
  • Řemeslné výrobky a umělecká díla - např. výrobky ze dřeva, kamene, břidlice, keramiky, skla nebo papíru, slaměné ozdoby, krajky, šperky, upomínkové předměty, pohlednice apod.
  • Přírodní produkty – např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, kompost, minerální voda apod.

Značka je také udělována ubytovacím nebo stravovacím zařízením a zážitkům.

Zcela zdarma Vám nabízíme osobní konzultaci, na které společně probereme, zda Vaše výrobky splňují certifikační kritéria. Vážným zájemcům rovněž nabízíme bezúplatnou pomoc s vyplněním žádosti o udělení značky vč. potřebných příloh.

Příjem žádostí o značku je průběžný. Certifikační komise je svolávána dle potřeby, nejméně 2x ročně. Přesné termíny jsou vždy aktuálně uveřejněny na webových stránkách. K vyplněné žádosti je nutné přiložit také vzorek výrobku. Vaše žádost bude posouzena Certifikační komisí.

Po schválení Vaší žádosti certifikační komisí Vám bude udělen certifikát, který Vás opravňuje k užívání značky ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt® po dobu 2 let.  Po uplynutí období platnosti certifikátu můžete vždy podat žádost o obnovu značky, která se uděluje na další 3 roky. Při vydání certifikátu s Vámi Destinační agentura České středohoří, o.p.s. jako regionální koordinátor uzavře smlouvu o užívání značky.

Poplatky za udělení a užívání značky:

Registrační poplatek

Za udělení značky zaplatí žadatel registrační poplatek ve výši 1 500 Kč. Poplatek je určen na částečné pokrytí nákladů spojených s vyřizováním a posuzováním žádosti a s udělením značky.

Pokud je výrobce již držitelem certifikátu a žádá o nový certifikát (pro jiný svůj výrobek, resp. službu, nebo před uplynutím platnosti certifikátu), poplatek se snižuje na 50 % částky uvedené v předchozím odstavci.

Poplatek se hradí na základě faktury vystavené Koordinátorem zároveň s podpisem Smlouvy o užívání značky a je příjmem Koordinátora.

Koordinátor může rozhodnout o snížení poplatku.

Poplatek za užívání značky

Pro částečné pokrytí nákladů na propagaci a prezentaci značky hradí její uživatelé roční poplatek za užívání značky v následující výši:

- OSVČ a osoby vykonávající příležitostnou činnost: 500,- Kč

- firmy s méně než 10 zaměstnanci nebo neziskové organizace: 1 000,- Kč

- firmy s 10 a více zaměstnanci: 2 000,- Kč

Poplatek je hrazen na základě faktury vystavené koordinátorem vždy v plné výši jednou ročně, a to k 31. 7. bez ohledu na datum udělení certifikátu. Pro stanovení výše poplatku je rozhodující počet zaměstnanců k tomuto datu.

Poplatek je příjmem Koordinátora. Přijaté poplatky budou Koordinátorem využity na chod a udržitelnost regionální značky „ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®“.

Koordinátor může rozhodnout o snížení poplatku.

Související dokumenty ke stažení

pdf  Zásady pro udělování a užívání značky

ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.