Způsoby značení

ZPŮSOB ZNAČENÍ CERTIFIKOVANÝCH VÝROBKŮ

Certifkované výrobky musí být při prodeji řádně označeny, a to jedním z těchto způsobů:

  • začleněním značky (loga) do etikety nebo na obal výrobku na základě grafického manuálu značky
  • označením výrobku (nebo jeho obalu) samolepkou nebo visačkou se značkou, kterou si zakoupí od Koordinátora za režijní cenu
  • razítkem vytvořeným podle grafického manuálu značky, které se otiskne na obal nebo další součásti certifikovaného výrobku
  • v případě výrobků, které nelze jednotlivě značit (např. pečivo), budou způsob a podmínky značení stanoveny individuálně po dohodě Koordinátora s výrobcem, např. označením prodejního pultu či regálu apod.

ZPŮSOB ZNAČENÍ CERTIFIKOVANÝCH UBYTOVACÍCH NEBO STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Certifikovaná ubytovací nebo stravovací zařízení označí budovu na viditelném místě z venku cedulí s logem značky, kterou si zakoupí od Koordinátora za režijní cenu.

ZPŮSOB ZNAČENÍ CERTIFIKOVANÝCH ZÁŽITKŮ

Certifikované zážitky se značí stejně jako certifikovaná ubytovací nebo stravovací zařízení. Pouze v případě, že charakter zážitku neumožňuje trvalé umístění cedule, řeší se označení zážitku individuálně po konzultaci s Koordinátorem a případně ARZ (začleněním značky - loga do popisů a informačních materiálů vztahujících se k certifikovanému zážitku).

Držitel certifikátu může používat značku také dalšími způsoby dle grafického manuálu, např. na hlavičkovém papíře, reklamních materiálech, vizitkách, spolu s textem ve smyslu "Jsme držiteli certifikátu k užívání značky (logo)". 

 

 

ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.