Certifikační komise

Certifikační komise proběhne 13. listopadu 2019. Své žádosti o značení můžete doručit do 4. listopadu 2019 na adresu: Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice.  

Certifikační komise je nezávislý orgán, který posuzuje žádosti o udělení značky „ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®“ a rozhoduje o udělení práv k užívání značky (certifikátu) pro určitý výrobek, zážitek či službu.

Komise zasedá nejméně 2x ročně a při jednáních se řídí vlastním jednacím řádem. Termíny zasedání a lhůta příjmu žádostí jsou uveřejněny na tomto webu a na webu regionálního koordinátora www.ceskestredohori.info.

 

Členové certifikační komise:

PhDr. Kateřina Čadilová         Asociace regionálních značek, o.s.
                                    
Mgr. Beáta Krůpová               Destinační agentura České středohoří, o.p.s.

Luděk Jirman                         Destinační agentura České středohoří, o.p.s.

Mgr. Petra Ludwigová /
Ing. Josef Svoboda                Ústecký kraj

Ing. Petr Kříž                         Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - CHKO České středohoří

Klára Kolorosová                   Říp, o.p.s.

Lukas Wünsch /
Alena Vacková                       MAS České středohoří, z.s.

Mgr. Václav Zibner /
Jiřina Bischoffiová                  MAS Labské skály, z.s.

Dagmar Hraničková               MAS Podřipsko

Mgr. Marie Ouborná /
Ing. Bc. Eva Břeňová              Město Litoměřice

Bc. Andrea Novotná                AnnKas, s.r.o.

 

 

ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.