V Kraji blanických rytířů se připravuje regionální značení výrobků a služeb

ARZ  10. 06. 2011

Kraj blanických rytířů se připojí k řadě dalších tradičních regionů, které udělují značku „regionální produkt“ svým místním výrobkům a službám. Podnikatelé z regionu se o novou značku „Produkt z Kraje blanických rytířů“ budou moci ucházet již na podzim tohoto roku.

Ve čtvrtek 9.6. 2011 se v Podblanické ekocentru ČSOP Vlašim setkali zástupci výrobců, neziskových organizací, veřejné správy a Asociace regionálních značek, o.s. (ARZ) na ustavující schůzce k nové regionální značce. Kraj blanických rytířů se tak připojí k dalším  regionům, které již svou značku mají. Jen ARZ jich v současné době sdružuje 15.

Značení je určeno zejména turistům, kterým dovoluje objevovat region a užívat si jeho atmosféru novým netradičním způsobem, a místním obyvatelům, kteří mohou nákupem značených výrobků podporovat „své” místní výrobce. Výrobci získají díky značce různé výhody, zejména jednotnou propagaci své produkce, nové kontakty a možnost nových forem spolupráce.

Regionální značkou se označují zpravidla řemeslné výrobky (např. výrobky z pleteného dřeva, slaměné výrobky, fotografie, keramika, šperky, apod.), potraviny a zemědělské produkty (pečivo, mléko, sýry, maso, obiloviny, víno, ovoce, zelenina, nápoje, lesní plody, ryby, med, apod.) a přírodní produkty (léčivky, bylinné čaje, rákos pro stavební účely, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, kompost, apod.). Značku může získat výrobek jak tradiční tak i nový, jestliže splní daná kritéria a certifikační komise rozhodne o jejím udělení. Mezi kritéria pro udělení značky výrobkům a službám patří vedle jejich kvality a šetrnosti k přírodě především jejich původ a vazba na region. Ze služeb se certifikace uděluje zejména službám ubytovacím.

Půjde-li vše podle předpokladů, certifikační komise v Kraji blanických rytířů poprvé zasedne v druhé polovině října 2011. Zájemci z okresu Benešov a Mladovožicka si mohou  již nyní připravovat nominace svých výrobků a služeb. Obracet se mohou na koordinátora  značky Český svaz ochránců přírody Vlašim na e-mailové adrese a telefonním čísle 777 800 461 (K. Červenková).

ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.