Konference o regionálních značkách ve Vysočanech – příprava značky KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®

ARZ  17. 04. 2013

Ve středu 17. dubna se od 10 hodin v Hotelu u Sv. Václava ve Vysočanech uskutečnila předem dlouho plánovaná konference na téma REGIONÁLNÍ PRODUKT - REGIONÁLNÍ ZNAČKA.

img

Konference se konala v rámci realizace projektu spolupráce mezi třemi MASkami a to MAS Sdružení Západní Krušnohoří, MAS Šluknovsko a MAS Český les. Cílem projektu je zavedení regionální značky na území dvou z partnerů projektu – MAS Sdružení Západní Krušnohoří a MAS Český les. Třetí partner projektu – MAS Šluknovsko – již značku zavedenou má. Hlavním úkolem této MAS v projektu je předat zkušenosti se zaváděním značky partnerům.

Sešlo se 56 zástupců všech tří partnerských organizací. Pozváni byli zástupci obcí, podnikatelé, zemědělci i zástupci neziskového sektoru, včetně zástupců všech MAS z území dopadu regionální značky „KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®“.

Smyslem akce bylo seznámit veřejnost s významem regionální značky jak pro její držitele, tak pro region, předat zkušenosti s jejím zaváděním v praxi. PhDr. Kateřina Čadilová, předsedkyně Asociace regionálních značek, představila regionální značky v ČR, důvod jejich vzniku i jejich dnes již praxí ověřené opodstatnění. Ing. Eva Hamplová, předsedkyně MAS Šluknovsko, ve svém vystoupení prezentovala zkušenosti při zavádění regionální značky „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO – regionální produkt®“. Tato registrovaná ochranná známky byla zavedena pod hlavičkou Asociace regionálních značek. Dalšími přednášejícími byli Jindra Koudová a Miloš Kostlán, kteří pojednali o svých zkušenostech z pohledu využívání regionální značky při propagaci regionu i vlastního produktu. V odpoledním bloku potom následovala přednáška PhDr. Čadilové o certifikačních procesech a postupech a jako poslední, velmi zajímavý příspěvek, přednesl Mgr. Ladislav Drobníček, který je také spoluautorem knihy „Prodej ze dvora“. Jeho pojednání bylo na téma Venkovské farmářské trhy jako podpůrný nástroj propagace regionální značky“. Nakonec MAS Sdružení Západní Krušnohoří a MAS Český les představily svoje návrhy RZ.

MAS Sdružení Západní Krušnohoří je iniciátorem zavedení regionální značky „KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®“, a to v rámci Asociace regionálních značek. Krušnohoří je oblast tzv. Krušnohorské provincie, která zahrnuje geograficky Krušnohorskou hornatinu (Smrčiny, Krušné hory), Podkrušnohorskou oblast ( Mostecká pánev, Doupovské hory, České středohoří, Chebská pánev, Sokolovská pánev) a Karlovarskou Vrchovinu (Slavkovský les, Tepelská vrchovina). V první fázi předpokládáme, že zájemci o certifikaci budou spíš z regionu působnosti MAS SZK a jeho okolí, nicméně příležitost budou mít zájemci z celé oblasti Krušnohoří.

Poděkování patří všem, kteří k úspěšné realizaci konference přispěli – pořadatelům, účastníkům i reg. producentům, kteří zdarma poskytli vzorky svých produktů.

Za pořadatele
Hana Dufková, ředitelka MAS Sdružení Západní Krušnohoří

ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.