Keramika pálená dřevem

produkt

Dodává: Mag.A. Pavla Kašáková

Obec: Tisá

Region: ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO

logo

Další fotografie:

Pavla Kašáková tvoří ve svém Ateliéru TERRAPAKA  přímo v obci Tisá, obklopena impozantní přírodou pískovcových skal v levobřežní části Českosaského Švýcarska. Ve své práci vychází nejen z původních  tradičních a časem prověřených  vzorů a dekorů, ale také místních legend,  paměti krajiny a konkrétních míst.

Autentičnost keramických výrobků potrhuje:

  • tradiční výroba na hrnčířském kruhu
  • vypalování keramiky v peci na dřevo, kde se topí sice odpadním, ale speciálně vybraným místním dřevem - jsou to smolné borovice a modříny, které mají při hoření dlouhý rychlý plamen
  • originální způsob dekorování  - popelavá glazura a  různobarevné engoby (jíly).

Další oblast jejich tvorby je snaha o zachování paměti krajiny. Chodí krajinou, vyhledávají místní příběhy a pověsti, které pak přetváří do  keramických reliéfů (desek v českém i německém jazyce). Ty pak upevňují na konkrétních místech v krajině, aby všem ostatním sloužily jako zdroj informací.

Výrobky: Porcelán, kamenina, šamotová kamenina, dekorativní zboží, svítidla

Propagační letáček Keramika pálená dřevem

Kontakt na výrobce:

Mag.A. Pavla Kašáková

Adresa ateliéru

Tisá 327
403 36 Tisá
tel.: 724 859 574

http://terrapaka.cz

ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.