Základní informace

Výrobky a produkty pocházející z oblasti Českosaského Švýcarska se mohou ucházet o značku ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Českosaského Švýcarska, ale také jeho kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí.

To vše ocení jak turisté, kteří si chtějí pořídit pravý a kvalitní suvenýr z toho regionu, tak místní obyvatelé, kteří chtějí nákupem podpořit „svého” místního výrobce.

Místním živnostníkům, zemědělcům, malým a středním firmám proto značka přináší především:

  • konkurenční výhodu a zvýšení odbytu, ale také
  • propagaci a reklamu pro jejich produkty a
  • sounáležitost s regionem a vzájemnou spolupráci.

Propagace značky a značených výrobků probíhá jednak formou reklamních tiskovin (katalog výrobků, plakáty, letáky apod.) a prostřednictvím médií (webové stránky, rádia, televize), jednak na společných akcích a prezentacích výrobců. A protože je značení výrobků v jistém smyslu turistickým produktem, mohou se výrobci účastnit také některých veletrhů cestovního ruchu jak u nás tak i v sousedním Německu.

 

MAPA regionu - vymezení působnosti značky

 

ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.