Certifikační komise

Certifikační komise byla zřízena jako nezávislý orgán, který posuzuje žádosti o udělení značky Českosaské Švýcarsko - regionální produkt®.

O udělení práv k užívání značky (certifikátu) pro určitý výrobek rozhoduje Certifikační komise (dále jen „komise“). Komise má min. 9 členů, a to zástupců výrobců (zhruba polovina členů komise) a následujících subjektů: České Švýcarsko o.p.s., ARZ o.s., MAS Český sever, Nationalparzentrum Bad Schandau, 3 zástupci českých výrobců, 1 zástupce výrobce za Saské Švýcarsko, 1 zástupce správy velkoplošného chráněného území, 1 zástupce veřejné správy. Komise může přizvat další hosty (s poradním hlasem).

Komise zasedá zpravidla 2x ročně, při jednáních se řídí vlastním jednacím řádem. Termíny zasedání a lhůta příjmu žádostí budou zveřejněny ARZ alespoň 1 měsíc předem na stránkách www.regionalni-znacky.cz. 

 

Členové komise:

 1. Kateřina Čadilová - Asociace regionálních značek o.s.
 2. Jiří Rak -  ředitel České Švýcarsko o.p.s.
 3. Eva Hamplová - MAS Český sever
 4. Pavel Benda - Správa Národního parku České Švýcarsko
 5. Monika Richter - NationalparkZentrum Sächsische Schweiz
 6. Petra Ludwigová - Krajský úřad Ústeckého kraje
 7. Tomáš Fúsek - Město Mikulášovice
 8. Karel Kříž - výrobce, OSVČ
 9. Valdemar Grešík - Valdemar Grešík - Natura s.r.o.
 10. Miroslav Řebíček - CEDR – komunitní spolek
 11. Jiří Svoboda - Polabské mlékárny
 12. Dana Štechová - Limma Food a.s.

ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.