Koordinator der Marke

img

Regionální koordinátor: MAS ČESKÝ SEVER z.s. 

Regionální značka „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®“ je udělována již od roku 2010. Regionálním koordinátorem je od 1. 10. 2019  MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ČESKÝ SEVER z.s. (v letech 2010 – 2019 roli koordinátora vykonávala společnost České Švýcarsko o.p.s.).

MAS Český sever, z. s. je otevřené dobrovolné, nevládní, neziskové partnerství občanů a právnických osob hájící veřejné a soukromé socioekonomické zájmy. Posláním spolku je zajištění udržitelného rozvoje regionu spolku prostřednictvím metody Leader a komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) ve prospěch subjektů, působících v území MAS: „Pro region srdcem, hlavou, zkušenostmi!“ 

Místní akční skupina působí v těchto oblastech:

  • Rozvoj venkova
  • Životní prostředí
  • Regionální rozvoj
  • Lidské zdroje a celoživotní vzdělávání
  • Podpora podnikání
  • Přeshraniční spolupráce
  • Cestovní ruch a kultura 

Více na https://www.masceskysever.cz/

Wählen Sie eine Region

mapa regionů

Abonnement der Neuigkeiten

Wollen Sie regelmäßig die Neuigkeiten und Einladungen zu geplanten Veranstaltungen erhalten, inspirierende Geschehnisse und Interviews erfahren? Dann genügt es, sich anzumelden.

Regionaler Koordinator der Marke

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.