Koordinátor značky

img

Regionální koordinátor: MAS ČESKÝ SEVER z.s. 

Regionální značka „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®“ je udělována již od roku 2010. Regionálním koordinátorem je od 1. 10. 2019  MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ČESKÝ SEVER z.s. (v letech 2010 – 2019 roli koordinátora vykonávala společnost České Švýcarsko o.p.s.).

MAS Český sever, z. s. je otevřené dobrovolné, nevládní, neziskové partnerství občanů a právnických osob hájící veřejné a soukromé socioekonomické zájmy. Posláním spolku je zajištění udržitelného rozvoje regionu spolku prostřednictvím metody Leader a komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) ve prospěch subjektů, působících v území MAS: „Pro region srdcem, hlavou, zkušenostmi!“ 

Místní akční skupina působí v těchto oblastech:

  • Rozvoj venkova
  • Životní prostředí
  • Regionální rozvoj
  • Lidské zdroje a celoživotní vzdělávání
  • Podpora podnikání
  • Přeshraniční spolupráce
  • Cestovní ruch a kultura 

Více na https://www.masceskysever.cz/

SÄCHSISCH-BÖHMISCHE SCHWEIZ Regionales Produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.