BETLÉMÁŘSTVÍ NA ŠLUKNOVSKU

produkt

Działa: Muzeum Rumburk

Gmina: Rumburk

Region: ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO

logo

Więcej zdjęć:

•	Betlém rodiny Weickertových  - muzeum Rumburk
Jaroslav Blažek - současný řezbář Rumburk
Jaroslav blažek - současný řezbář
Spolek betlémářů v Jiříkově
Rodinný betlém pana Podzimka
Vánoční řezbaření Muzeum Rumburk
torzo Kiesslichova pohyblivého betlému z  Radniční ulice v Rumburku/ renovuje Jakub Hloušek/,
Vánoční řezbaření Muzeum Rumburk
Prohlídky betlému v Mikulášovicích
Betlém v kostele sv. Mikuláše  v Mikulášovicích
Betlém - Loreta Rumburk, kostel sv. Vavřince
Rumburk - kostel sv. Vavřince
Vánoční betlémy 2018/2019

BETLÉMÁŘSTVÍ NA ŠLUKNOVSKU

Výstavy a stavba betlémů, obnova tradice a řemesla řezbářství

Šluknovsko patřilo před rokem 1945 k regionům s velkou betlemářskou tradicí. V regionu zvaném kdysi Böhmisches Niederland (České Nizozemí) se hojně vyřezávali figurky a malovala plátna znázorňující krajinu v okolí Betléma. Jesličky se stavěly v kostelech i v soukromí. Jesličky vyráběli zdejší řezbáři zvláště ve 20. a 30. letech 20. století, kdy zde toto řemeslo zažilo zlatou dobu rozkvětu. Tradice stavby betlémů je zde mnohem starší, např. první betlemářský spolek ve střední Evropě vznikl roku 1852 ve Fukově. V Rumburku zas stával jeden z největších pohyblivých betlémů ve střední Evropě, budovala ho rodina Kiesslich, torzo se dochovalo v Muzeu Rumburk. První betlém ve Šluknovském výběžku byl postaven roku 1667, konkrétně v kostele sv. Václava ve Šluknově. Díky muzejním sbírkám, dochovaným kostelním betlémům a soudobým řezbářům se za jesličkami putuje i dnes a tím se zachovala tato specifická lidová tradice.

Fenomém Betlémařství (řezbařství) má bohatou historickou tradici a zároveň je tato tradice v současné době obnovována a ožívá na řadě míst v regionu především v období Adventu a trvá až do  Hromnic (2.2. - svátek Uvedení Páně do chrámu).

 

Seznam míst, kde lze betlémy navštívit:

 

Muzeum Rumburk

Pravidelně každý rok se koná začátkem Adventu Vánoční výstava betlémů - historické jesličky z muzejních sbírek a betlémy zapůjčené regionálními autory. Výstava se vždy zahajuje setkáním s místními řezbáři a ukázkami jejich tvorby: http://www.muzeumrumburk.cz/vystavy/betlemy

Z muzejních sbírek vystavujeme např. torzo Kiesslichova pohyblivého betlému z  Radniční ulice v Rumburku/ renovuje Jakub Hloušek/, figury Josefa Maye, skříňkový hornický betlém z pol. 17. století z Chebska, betlém současného řezbáře Ladislava Süsse  z Varnsdorfu, papírové betlémy Vojtěcha Kubašty (1914 – 1992), Josefa Führicha (1800 -1871).

Během roku je možné navštívit muzeum, kde jsou k vidění tyto betlémy:

  • Betlém rodiny Weickertových  – největší betlém v muzeu Rumburk, původní, stálá expozice v 1. patře muzea, z období třicátých let 20. století, autor postaviček pan Franz Xaver Schütz (1907 – 2000), zvířat Franz Herbrich (1894 -1949) z Království, malované pozadí  Eduard Kindermann (1867 -1949).
  • Velký skříňový betlém – vypůjčený od muzeum VDF, tvůrce Dominik Rudolf (1863 -1899)ze Studánky, 19. století
  • Betlém starokřečanského  řezbáře Floriana Liebsche (1865 – 1938)
  • Obraz krásnolipského malíře Augusta Frinda (1852 – 1924) „Večer Tříkrálový“, na kterém je znázorněn řezbář Florian Liebsch s rodinou při přestavování betlému na svátek Tří králů
  • Figurky a zvířata vyřezané v Českém Nizozemí /dříve se tak nazýval Šluknovský výběžek/
  • Skříňkové betlémy ze sbírek muzea

 

Spolek jiříkovských betlémářů

Ve výstavní místnosti Spolku jiříkovských betlemářů probíhá pravidelně v době adventní výstava betlémů. Zhlédnout je možné historické jesličky i díla současných řezbářů. Stálá expozice betlémů je umístěna v budově bývalé Spořitelny na náměstí v Jiříkově. Expozice betlémů je kromě doby Adventu  přístupná i celoročně – každou neděli  nebo po domluvě.

Kontaktní osoba Spolek jiříkovských betlémářů, Oldřich Podzimek tel. 736 482 500

Dále je možné v Jiříkově shlédnout soukromý betlém Petra Wittgrubera, volně přístupný - tel. 603 878 863.

Aktuální info zde FCB nebo na webu zde

 

Mikulášovice

V Kostele sv. Mikuláše v Mikulášovicích   je možné vidět v době Adventu původní kostelní betlém z roku 1927 , který vyřezal Franz Rosche z Rožan. Po letech, kdy byl nezvěstný, se dočkal záchrany a doplnění, od roku 2018 se opět staví téměř ve své původní  podobě.

Výstavu betlému pořádá Římskokatolická farnost Mikulášovice a Spolek Nixdorf. Kontaktní osoba Roman Klinger:  tel. 732 757 693.

Více na facebooku nebo webu spolku.

 

 

Dále je možné v době Adventu navštívit i tyto místa, kde se vystavují místní betlémy:

Rumburk - Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince - Výstava kostelního betlému z roku 1922. Během vystavení se třikrát promění výjevy. Betlém je přístupný v rámci otevírací doby Lorety Rumburk. Dále je zde možné vidět: ambit - výstava betlémů vyrobených dětmi z MŠ a ZŠ na Šluknovsku a soukromé betlémy řezbářů – Jaroslav Blažek a Jiří Cobl st. (pohyblivý betlém).Více www.loretarumburk.cz

Šluknov - kostel sv. Václava a fara - Pro kostelní betlém z 20. a 30. let 20. století je typická betlémská krajina vytónovaná z barevných pilin.

Filipov - Bazilika minor P. Marie Pomocnice křesťanů  -  betlém přístupný i celoročně před a po mši, vždy v neděli a každého 13. dne v měsíci.

Lipová - Kostel sv. Šimona a Judy a Podstávkový dům

Dolní Poustevna -  Kostel sv. Michaela Archanděla

Velký Šenov - kostel sv. Bartoloměje

 

Skontaktuj się z operatorem:

Muzeum Rumburk

Vánoční řezbaření a výstava betlémů

Na Valech 401/4
408 01 Rumburk
tel.: +420 412 332 194

http://www.muzeumrumburk.cz/

Návštěvní kniha:

Tento zážitek zatím nikdo nehodnotil.

Vložit hodnocení

Zpráva může obsahovat maximalně 1000 znaků. Zbývá 1000 znaků.

SÄCHSISCH-BÖHMISCHE SCHWEIZ Regionales Produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.