Koordinátor značky

Gorole z Pomezí ctí své tradice

Jsou nesmírně pracovití a poctiví. Mají svoji hrdost i čest, a především úctu k tomu, co zdědili po svých předcích. A tak není divu, že jejich touhou je zachovat pro příští generace to, co od nepaměti bylo charakteristické pro jejich otce, dědy a pradědy. GOROLE. Ano právě o nich je řeč.

Obývají beskydské lesy a malebná údolí na pomezí tří států - České republiky, Polska a Slovenska. Hranice však pro ně nejsou podstatné, všichni totiž hovoří stejným nářečím, které je dědictvím nehmotné kultury vyrůstající ze společných kořenů. Čeští, polští a slovenští gorole spojili své síly a v květnu roku 2007 založili Mikroregion Górolsko Swoboda. Rozhodli se zviditelňovat vše, co je gorolské. Samozřejmě, stejně jako jiné, i onen gorolský region má svoji neopakovatelnou krásu i atmosféru, kterou navíc podtrhuje nejen přírodní bohatství, ale také, a to především, zmíněná staletá tradice jeho obyvatel, jež přetrvává v úžasných, ojedinělých výrobcích. Byla do nich vložena nejen ta nefalšovaná tvrdá a poctivá práce, ale také je v nich zakletý kus horalské duše.

Górolsko Swoboda - toto slovní spojení v místním nářečí charakterizuje skutečnost, že státní hranice jsou jakýmisi umělými výtvory člověka a gorolskou duši a tvrdou práci je možno stále pocítit np. v certifikovaných výrobcích našeho mikroregionu.

 

Regionálním koordinátorem je:

Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově 

MS PZKO Jablunkov vznikla v roce 1947, nyní má 431 členů a jejím sídlem je od roku 1983 Dům PZKO, Mariánské náměstí 18 v Jablunkově. Již 64 let pořádá Místní skupina Mezinárodní folklorní setkání Gorolski Święto, kterým končí Týden beskydské kultury. Tato kulturní akce je nejdelší a nejdůležitější v regionu. V rámci MS PZKO působí několik souborů, klubů a pěvecký sbor. Mužský pěvecký sbor "Gorol" má 50 členů a vystupuje nejen v regionu, ale také v zahraničí, kde již sklidil mnoho úspěchů. Dále se může Místní skupina chlubit lidovou kapelou "Nowina", folklorní soubor "Zaolzi" a také dětský folklorní soubor "Zaolzioczek". Součástí jablunkovské MS je také velmi činorodý Klub žen, ve kterém obětavě pracují místních členek. Ženy pořádají tematické výstavy ručních prací a kuchařské výstavy. Připravují také pohoštění na všechny akce Místní skupiny. Kromě Klubu žen se aktivně podílí na chodu Místí skupiny také Klub seniorů, který pořádá zajímavé přednášky a výlety a Klub mladých organizující rockové koncerty.

Od roku 1939 se konají v kavárničce u Pegase literárně-umělecká setkání. V rámci této kavárničky se do dnes prezentují lokální básnici polského původu. Od roku 1998 je součástí Místní skupiny také muzeální středisko s názvem Regionální jizba. Jizba připravuje výstavy jako doprovodné akce "Gorolskigo Święta", odborné přednášky a exkurze pro žáky základních škol.

Místní skupina organizuje kromě "Gorolskigo Święta" také Stavění máje spojené s gorolským jarmarkem, Papučový ples, Slavnost u příležitosti Dne Matek, Svátek Nezávislosti Polské republiky, Wigilijka, Jarní koncert, Beraní hostina v Městském lese, Výsta a prodej polských knih, Silvestrovská zábava a jiné.

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Spolufinancováno z finančních mechanismů EHP/Norska

Spolufinancováno z finančních mechanismů EHP/Norska

SOJ

SOJ

MAS Jablunkovsko

MAS Jablunkovsko

Město Jablunkov

Město Jablunkov

Koalicja Marek Ziem Górskich

Koalicja Marek Ziem Górskich

GÓROLSKO SWOBODA regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.