Základní informace

img

GÓROLSKO SWOBODA – regionální produkt®

Výrobky a produkty pocházející z mikroregionu Górolsko Swoboda se mohou ucházet o značku GÓROLSKO SWOBODA – regionální produkt®. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na mikroregion Górolsko Swoboda, ale také jeho kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí.

To vše ocení jak turisté, kteří si chtějí pořídit pravý a kvalitní suvenýr z mikroregionu Górolsko Swoboda, tak místní obyvatelé, kteří chtějí nákupem podpořit „svého” místního výrobce.

Místním živnostníkům, zemědělcům, malým a středním firmám proto značka přináší především:

  • konkurenční výhodu a zvýšení odbytu, ale také
  • propagaci a reklamu pro jejich produkty a
  • sounáležitost s regionem a vzájemnou spolupráci.

Propagace značky a značených výrobků probíhá jednak formou reklamních tiskovin (katalog výrobků, plakáty, letáky apod.) a prostřednictvím médií (webové stránky, rádia, televize), jednak na společných akcích a prezentacích výrobců. A protože je značení výrobků v jistém smyslu turistickým produktem, mohou se výrobci účastnit také různých veletrhů cestovního ruchu, jako např. Regiontour v Brně nebo mezinárodní Holiday World v Praze.

Značku uděluje Polski Związek Kulturalno - Oświatowy (PZKO – místní skupina Jablunkov) řemeslným výrobkům, zemědělským a přírodním produktům. Aby výrobek značku získal, musí splnit tzv. certifikační kritéria.

Výrobce může získat značku pro svůj výrobek, stačí mu vyplnit žádost o značku a zaslat koordinátorovi značky (viz kontakty), na kterého se také může obrátit o radu a pomoc.

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Spolufinancováno z finančních mechanismů EHP/Norska

Spolufinancováno z finančních mechanismů EHP/Norska

MAS Jablunkovsko

MAS Jablunkovsko

Město Jablunkov

Město Jablunkov

Obec Nýdek

Obec Nýdek

Koalicja Marek Ziem Górskich

Koalicja Marek Ziem Górskich

GÓROLSKO SWOBODA regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.