Nabór wniosków o przyznanie marki

GÓROLSKO SWOBODA  02. 06. 2021

Mikroregion Górolsko Swoboda przy współpracy z Miejscowym Kołem Polskiego Związku Kulturalno - Oświatowego w Jabłonkowie i Stowarzyszeniem Marek Regionalnych oraz partnerami projektu Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Jabłonkowskiej i Gminnym Ośrodkiem Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej ogłasza 9 nabór wniosków o przyznanie marki „Górolsko Swoboda produkt regionalny®

Zapraszamy wytwórców wyrobów rzemieślniczych, produktów spożywczych, rolniczych i naturalnych, działających w Mikroregionie Górolsko Swoboda, do składania wniosków o przyznanie rejestrowanej, ochronnej marki w nieprzekraczalnym terminie do 23. 06. 2021r.

Szczegółowe informacje odnośnie naboru łącznie z Zasadami przyznawania i używania marki, Wnioskiem o przyznanie marki oraz Kryteriami certyfikacyjnymi dla marki znajdują się pod zakładką Dla zainteresowanych marką. Wniosek można również odebrać osobiście lub poprosić o jego wysłanie: Oliwia Szotkowska, e-mail: , tel. komórkowy: +48 784 149 139, Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej, 43-470 Istebna 68.

Wytwórcy / producenci z PL składają wnioski wraz z wszystkimi ważnymi załącznikami w formie elektronicznej lub drukowanej pod adresem: Oliwia Szotkowska, e-mail: , tel. komórkowy: +48 784 149 139, Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej, 43-470 Istebna 68.

Konsultacje w zakresie warunków certyfikacji produktów rejestrowaną, ochronną marką „GÓROLSKO SWOBODA – produkt regionalny®” prowadzi:

Oliwia Szotkowska, e-mail: , tel. komórkowy: +48 784 149 139, Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej, 43-470 Istebna 68

lub

Leszek Richter, regionalny koordynator marki „Górolsko Swoboda produkt regionalny®”,e-mail: , tel. komórkowy: (+420) 608 942 387, Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno - Oświatowego w Jabłonkowie. Rynek Mariacki 18, 739 91 Jabłonków, RC.

Prosimy o uważne przestudiowanie wszystkich dokumentów i sprawdzenie, czy spełniają Państwo Kryteria certyfikacyjne dla marki!

Na posiedzenie Komisji Certyfikacyjnej konieczne jest dostarczenie próbek ocenianych produktów (jeśli nie jest to możliwe z powodów techniczno - logistycznych, należy uzgodnić z regionalnym koordynatorem marki inny sposób prezentacji i oceny). Osobista prezentacja produktu/ów przez wnioskodawcę jest obowiązkowa!

Obrady Komisji Certyfikacyjnej planujemy pod koniec czerwca, szczegóły przekażemy z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

 

Wybierz region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Dofinansowania z Mechanizmów Finansowych EOG/Norwegia

Spolufinancováno z finančních mechanismů EHP/Norska

SOJ

SOJ

MAS Jablunkovsko

MAS Jablunkovsko

Miasto Jabłonków

Město Jablunkov

Koalicja Marek Ziem Górskich

Koalicja Marek Ziem Górskich

GÓROLSKO SWOBODA produkt regionalny®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.