Koordinátor značky

Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno - Oświatowego w Jabłonkowie (MK PZKO w Jabłonkowie) zostało założone w 1947 roku. Jego działalność jest całkowicie oparta na pracy społecznej – wolontariacie, bowiem nie zatrudnia żadnych pracowników. Obecnie baza członkowska liczy 350. W ramach MK PZKO w Jabłonkowie działa Klub Kobiet, Klub Seniora, Chór Męski „Gorol”, Kapela Nowina, Kapela Gorolsko Lipka, Zespół Folklorystyczny „Zaolzi” oraz Kawiarenka pod Pegazem. Dzieci i młodzież udzielają się w Klubie Młodych, Kapeli Gorolskij Rozmarynek oraz Zespole Folklorystycznym „Zaolzioczek”.

   MK PZKO w Jabłonkowie od 1997 roku zarządza własną placówką o charakterze muzealnym – Izbą Regionalną im. Adama Sikory. Jej siedzibą jest Dom PZKO. Misją Izby Regionalnej jest:

·        Badanie i dokumentowanie kultury materialnej, duchowej i społecznej Górali Śląskich i Jacków Jabłonkowskich. Obecnie zbiory muzealne liczą prawie 900 przedmiotów i dwuwymiarowych dokumentów oraz ponad 150 zdjęć dokumentalnych.·        Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o regionalnym dziedzictwie kulturowym poprzez działalność wydawniczą oraz urządzanie wystaw, seminariów, pokazów, warsztatów, jarmarków rzemiosła i rękodzieła ludowego.

Najważniejsze projekty realizowane przez Izbę Regionalną na rzecz identyfikacji, dokumentacji, zachowania, wzmacniania i promowania dziedzictwa kulturowego to: warsztaty rzemiosł i technik rękodzielniczych „Szikowne gorolski rynce”, Szlak Tradycji i marka ochronna „GÓROLSKO SWOBODA produkt regionalny®”.

   W celu promowania i uwidaczniania niepowtarzalnego charakteru polsko – czesko – słowackiego pogranicza i to we wszystkich jego aspektach, od kulturowego, poprzez historyczny aż po turystyczny, MK PZKO w Jabłonkowie w 2007 r. powołało Mikroregion Górolsko Swoboda. Jednym ze znaczących efektów jego dotychczasowej działalności jest wdrożenie systemu znakowania miejscowych produktów marką ochronną „GÓROLSKO SWOBODA produkt regionalny®” http://www.regionalni-znacky.cz/gorolsko-swoboda/pl/. Marka wspiera miejscowych producentów (rzemieślników, rolników, małe i średnie firmy), zarazem przyczyniając się do rozwoju zrównoważonego ruchu turystycznego – poprzez podniesienie jakości doznań i wrażeń turystów mających pewność, że oznakowany produkt pochodzi z regionu i jest bezpośrednio powiązany z danym terenem.

   Do najważniejszych rangą wydarzeń organizowanych przez MK PZKO w Jabłonkowie, wykraczających poza ramy regionu, należą Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Gorolski Święto” http://www.gorolskiswieto.cz. Jest to drugi najstarszy festiwal folklorystyczny w Republice Czeskiej i niewątpliwie największy, urządzany przez organizację pozarządową. Przez trzy dni trwania, w imprezie bierze udział ponad 10 tysięcy uczestników.

   Ponadto koło jest animatorem całej gamy działań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i społecznym, integrujących społeczność lokalną a więc zaadresowanych zarówno do młodzieży jak i dorosłych.

   Dobrze układa się współpraca z lokalnymi placówkami edukacyjnymi, administracji publicznej oraz samorządami.

   Z powyższej, bardzo zwięzłej charakterystyki działalności MK PZKO w Jabłonkowie wynika, że w sposób naturalny, siedziba organizacji - Dom PZKO, pełni rolę centrum kulturalno - społecznego, które promieniuje nie tylko na Jabłonków, ale i cały region.

 

   W imieniu MK PZKO w Jabłonkowie koordynatorem marki GÓROLSKO SWOBODA produkt regionalny®” jest Izba Regionalna im. Adama Sikory.

Wybierz region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Dofinansowania z Mechanizmów Finansowych EOG/Norwegia

Spolufinancováno z finančních mechanismů EHP/Norska

SOJ

SOJ

MAS Jablunkovsko

MAS Jablunkovsko

Miasto Jabłonków

Město Jablunkov

Koalicja Marek Ziem Górskich

Koalicja Marek Ziem Górskich

GÓROLSKO SWOBODA produkt regionalny®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.