Jak zdobyć markę

Zasady przyznawania i używania marki, Wniosek o przyznanie marki oraz Kryteria certyfikacyjne dla marki znajdują się pod zakładką Dokumenty do pobrania. Wniosek można również odebrać osobiście lub poprosić o jego wysłanie: Oliwia Szotkowska, e-mail: istebnal, tel. komórkowy: +48 784 149 139, Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej, 43-470 Istebna 68.

Wytwórcy / producenci z PL składają wnioski wraz z wszystkimi ważnymi załącznikami w formie elektronicznej lub drukowanej pod adresem: Oliwia Szotkowska, e-mail: , tel. komórkowy: +48 784 149 139, Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej, 43-470 Istebna 68.

Konsultacje w zakresie warunków certyfikacji produktów rejestrowaną, ochronną marką „GÓROLSKO SWOBODA – produkt regionalny®” prowadzi:

Oliwia Szotkowska, e-mail: istebna, tel. komórkowy: +48 784 149 139, Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej, 43-470 Istebna 68

lub

Leszek Richter, regionalny koordynator marki „Górolsko Swoboda produkt regionalny®”,

e-mail: , tel. komórkowy: (+420) 608 942 387, Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno - Oświatowego w Jabłonkowie. Rynek Mariacki 18, 739 91 Jabłonków, RC.

Prosimy o uważne przestudiowanie wszystkich dokumentów i sprawdzenie, czy spełniają Państwo Kryteria certyfikacyjne dla marki!

Na posiedzenie Komisji Certyfikacyjnej konieczne jest dostarczenie próbek ocenianych produktów (jeśli nie jest to możliwe z powodów techniczno - logistycznych, należy uzgodnić z regionalnym koordynatorem marki inny sposób prezentacji i oceny). Osobista prezentacja produktu/ów przez wnioskodawcę jest obowiązkowa!

Państwa wniosek zostanie oceniony przez Komisję Certyfikacyjną. Po zatwierdzeniu Państwa wniosku przez Komisję Certyfikacyjną otrzymają Państwo certyfikat uprawniający do używania marki na okres 2 lat (następnie trzeba złożyć wniosek o ponowne przyznanie marki). Koordynator wydając certyfikat zawrze z Państwem Umowę o używaniu marki.

Opłata za przyznanie marki (Opłata rejestracyjna):

Za przyznanie marki uiści producent opłatę w wysokości 1500 CZK. Opłata jest przeznaczona na pokrycie części kosztów związanych z załatwianiem i rozpatrzeniem wniosku, przyznaniem marki oraz na pokrycie części kosztów zarządzania marką.

Jeżeli producent jest już posiadaczem certyfikatu i wnosi o nowy certyfikat (dla innego swojego produktu lub przed upływem terminu ważności certyfikatu), opłata zostaje obniżona do 1000 CZK.

Opłata za używanie marki

W celu częściowego pokrycia kosztów marketingu, promocji i prezentacji marki jej użytkownicy uiszczają opłatę roczną za używanie marki w następującej wysokości:

  • osoby prowadzące drobną działalność gospodarczą i osoby fizyczne wykonujące czynność okazjonalną: 500 CZK;
  • organizacje non-profit: 1 000 CZK;
  • firmy posiadające mniej niż 10 pracowników: 3 000 CZK;
  • firmy posiadające 10 oraz większą liczbę pracowników: 5 000 CZK.

Wybierz region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Dofinansowania z Mechanizmów Finansowych EOG/Norwegia

Spolufinancováno z finančních mechanismů EHP/Norska

SOJ

SOJ

MAS Jablunkovsko

MAS Jablunkovsko

Miasto Jabłonków

Město Jablunkov

Koalicja Marek Ziem Górskich

Koalicja Marek Ziem Górskich

GÓROLSKO SWOBODA produkt regionalny®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.