14. Výzva k předkládání žádostí o udělení značky „HANÁ regionální produkt®

HANÁ  02. 03. 2016

MAS Moravská cesta vyhlašuje ve spolupráci s MAS - Partnerství Moštěnka, MAS Regionem HANÁ, MAS Prostějov venkov, MAS Na cestě k prosperitě a Asociací regionálních značek: 14. Výzvu k předkládání žádostí o udělení značky „HANÁ regionální produkt®

img

Váš výrobek si zaslouží značku „HANÁ regionální produkt®“
Jste-li výrobce, producent, zemědělec nebo řemeslník z Hané a jste hrdý na místo, kde žijete
a pracujete, můžete pro svůj výrobek nebo produkt získat značku „HANÁ regionální produkt®“.

Značka garantuje, že Váš výrobek je:
 - vyroben na území Hané
 - jedinečný a kvalitní
 - šetrný k životnímu prostředí
Co Vám značka přinese?
 - propagaci doma i mimo hranice Hané
 - spolupráci s jinými regiony ČR
 - zařazení do novin „Doma na HANÉ“
 - účast na významných akcích v kraji
 - spoluúčast na národním projektu


Stejně jako každý region v České republice, i region Haná má svůj vlastní neopakovatelný charakter daný
přírodním bohatstvím, kulturou a staletými tradicemi jejich obyvatel. Také výrobky
a produkty pocházející z regionu Hané nesou část tohoto charakteru – je do nich vložena práce zdejších
řemeslníků a zemědělců, i část jejich duše. Zavedení značky pro výrobky, která garantuje jejich původ na Hané,
je jednou z cest, jak zviditelnit produkci místních výrobců. A to jak vůči turistům a návštěvníkům regionu, tak
vůči jeho obyvatelům.


Vhodné aktivity - značení je určeno širokému spektru výrobců:
 - Řemeslné výrobky, stavby a umělecká díla: např. výrobky ze dřeva, slaměné ozdoby, krajky, šperky,
keramika, sklo, papírové obaly, upomínkové předměty, nábytek a další
 - Potraviny a zemědělské produkty: např. mléko, sýry, maso, vejce, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno,
nápoje (šťávy a mošty), med a další
 - Přírodní produkty: např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, minerální
voda a další
Pozn.: Výše uvedený výčet je pouze informativní. Vhodnost výrobku pro získání značky „HANÁ regionální
produkt®“ bude posuzována certifikační komisí individuálně a záměr je dobré předem konzultovat
s pracovníky.


Výrobce může žádat o certifikaci konkrétního výrobku nebo jednotně definované skupiny výrobků (soubor
výrobků), kde všechny výrobky shodně plní kritéria uvedená v žádosti.


Vhodní žadatelé pro udělení značky:
Jedná se o tyto místní subjekty:
 - Živnostník, firma, organizace s provozovnou ve vymezeném území - Haná. Nemá-li subjekt provozovnu,
určující je adresa v živnostenském listu
 - Zemědělec hospodařící na území regionu Haná
 - Včelař, jehož včelstva jsou umístěna na Hané


Území působnosti místních subjektů – žadatelů o certifikaci platí pro všechny obce v národopisném území
Hané, které zahrnuje 333 obcí – viz mapa působnosti regionu. Regionálním koordinátorem je MAS Moravská
cesta, která spolupracuje s dalšími regiony, organizacemi, institucemi a podnikateli na Hané.


Místo a způsob podání žádosti o udělení značky:
Podepsané žádosti o certifikaci včetně všech relevantních příloh se předkládají v kanceláři MAS Moravská cesta
a v kancelářích spolupracujících MAS. Žádosti o udělení značky jsou přijímány v tištěné podobě v 1 vyhotovení.
Formulář žádosti o udělení značky „HANÁ regionální produkt®“ je k dispozici na webové prezentaci
www.moravska-cesta.cz a www.regionalni-znacky.cz/hana nebo v tištěné podobě v kanceláři MAS v Července,
Svatoplukova 16, 784 01.


Termín příjmu žádostí o udělení značky:
Žádosti budou přijímány v pracovní dny v termínu od 15. 2. do 15. 4. 2016. Certifikace výrobků bude probíhat
20. 4. 2016, od 10 hodin v salonku restaurace Záložna v obci Příkazy.
Prezentace výrobců se zúčastní žadatelé o certifikaci, mohou se zúčastnit i hosté a široká veřejnost. Následně
poté proběhne jednání certifikační komise, které bude neveřejné.


Nezbytné podmínky pro udělení značky „HANÁ regionální produkt®“:
 - Místní subjekt (viz. výčet vhodných žadatelů)
 - Doložení kvalifikace pro příslušnou výrobu
 - Bezdlužnost žadatele
 - Zaručení standardní kvality výroby
 - Proces výroby nepoškozuje přírodu
 - Naplnění podmínek jedinečnosti výrobku (více viz. formulář žádosti)


Podmínky pro certifikaci výrobků je možné telefonicky či osobně konzultovat s pracovníky MAS Moravská cesta
a dalšími spolupracujícími MAS.


Registrační poplatek za udělení značky „HANÁ regionální produkt®“:
Poplatek za administraci certifikace výrobků je 1.500,- Kč.
Povinnosti výrobce produkujícího certifikované výrobky se značkou „HANÁ regionální produkt®“:
Nepřetržitá garance naplnění kritérií, která uvedl v žádosti a zajištění řádného označování výrobků níže
uvedenými způsoby:
 - začleněním značky (loga) do etikety nebo na obal výrobku na základě grafického manuálu
 - označením výrobku (nebo jeho obalu) samolepkou nebo visačkou se značkou, kterou si zakoupí od MAS
Moravská cesta, případně dalších spolupracujících MAS, za režijní cenu
 - v případě výrobků, které nelze jednotlivě značit (např. pečivo), budou způsob a podmínky značení
stanoveny individuálně po dohodě MAS Moravská cesta s výrobcem, např. označením prodejního pultu či
regálu apod.


Kontakty pro další informace a konzultace:
Julie Zendulková, tel: 724 111 510, e-mail: julie.zendulkova@moravska-cesta.cz,
www.moravska-cesta.cz (HANÁ regionální produkt)
Julie Zendulková, MAS Moravská cesta, z. s

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje
Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.