24. VÝZVA k předkládání žádostí o udělení značky „HANÁ regionální produkt®

HANÁ  07. 10. 2021

Váš výrobek, služba si zaslouží značku „HANÁ regionální produkt®“ Jste-li výrobce, producent, zemědělec nebo řemeslník z Hané a jste hrdý na místo, kde žijete a pracujete, můžete pro svůj výrobek nebo produkt získat značku „HANÁ regionální produkt®“.

Značka garantuje, že Váš výrobek je:

  • vyroben na území Hané
  • jedinečný a kvalitní
  • šetrný k životnímu prostředí
  • propagaci doma i mimo hranice Hané
  • spolupráci s jinými regiony ČR
  • zařazení do novin „Doma na HANÉ“
  • účast na významných akcích v kraji
  • spoluúčast na národním projektu

Co Vám značka přinese?

Stejně jako každý region v České republice, i region Haná má svůj vlastní neopakovatelný charakter daný přírodním bohatstvím, kulturou a staletými tradicemi jejich obyvatel. Také výrobky a produkty pocházející z regionu Hané nesou část tohoto charakteru – je do nich vložena práce zdejších řemeslníků a zemědělců, i část jejich duše. Zavedení značky pro výrobky, která garantuje jejich původ na Hané, je jednou z cest, jak zviditelnit produkci místních výrobců. A to jak vůči turistům a návštěvníkům regionu, tak vůči jeho obyvatelům.

Vhodné aktivity - značení je určeno širokému spektru výrobců:
✓ Řemeslné výrobky, stavby a umělecká díla: např. výrobky ze dřeva, slaměné ozdoby, krajky, šperky, keramika, sklo, papírové obaly, upomínkové předměty, nábytek a další
✓ Potraviny a zemědělské produkty: např. mléko, sýry, maso, vejce, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), med a další
✓ Přírodní produkty: např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, minerální voda a další

Pozn.: Výše uvedený výčet je pouze informativní. Vhodnost výrobku či služby pro získání značky „HANÁ regionální produkt®“ bude posuzována certifikační komisí individuálně a záměr je dobré předem konzultovat s pracovníky.
Výrobce může žádat o certifikaci konkrétního výrobku nebo jednotně definované skupiny výrobků (soubor výrobků), kde všechny výrobky shodně plní kritéria uvedená v žádosti.

Vhodní žadatelé pro udělení značky:
Jedná se o tyto místní subjekty:
✓ Živnostník, firma, organizace s provozovnou ve vymezeném území - Haná. Nemá-li subjekt provozovnu, určující je adresa v živnostenském listu

✓Zemědělec hospodařící na území regionu Haná
✓ Včelař, jehož včelstva jsou umístěna na Hané
Území působnosti místních subjektů – žadatelů o certifikaci platí pro všechny obce v národopisném území Hané, které zahrnuje 333 obcí – viz mapa působnosti regionu. Regionálním koordinátorem je MAS Moravská cesta, která spolupracuje s dalšími regiony, organizacemi, institucemi a podnikateli na Hané.

Místo a způsob podání žádosti o udělení značky:
Podepsané žádosti o certifikaci včetně všech relevantních příloh se předkládají v kanceláři MAS Moravská cesta a v kancelářích spolupracujících MAS. Žádosti o udělení značky jsou přijímány v tištěné podobě v 1 vyhotovení.
Formulář žádosti o udělení značky „HANÁ regionální produkt®“ je k dispozici na webové prezentaci www.moravska-cesta.cz a www.regionalni-znacky.cz/hana nebo v tištěné podobě v kanceláři MAS v Nákle, Náklo 12, 783 32

Termín příjmu žádostí o udělení značky:
Žádosti budou přijímány v pracovní dny v termínu od 7.10. do 31.10.2021. Certifikace bude probíhat 8.11.2021, od 10:00 hodin – Fort Křelov – www.forty.cz - Na Fortu 392/1, 783 36 Křelov-Břuchotín (Křelov u Olomouce)
Prezentace výrobců a služeb se zúčastní žadatelé o certifikaci, mohou se zúčastnit i hosté a široká veřejnost. Následně poté proběhne jednání certifikační komise, které bude neveřejné.

Nezbytné podmínky pro udělení značky „HANÁ regionální produkt®“:
✓ Místní subjekt (viz. výčet vhodných žadatelů)
✓ Doložení kvalifikace pro příslušnou výrobu
✓ Bezdlužnost žadatele
✓ Zaručení standardní kvality výroby
✓ Proces výroby nepoškozuje přírodu
✓ Naplnění podmínek jedinečnosti výrobku (více viz. formulář žádosti)
Podmínky pro certifikaci výrobků je možné telefonicky či osobně konzultovat s pracovníky MAS Moravská cesta a dalšími spolupracujícími MAS.

Registrační poplatek za udělení značky „HANÁ regionální produkt®“:
Poplatek za administraci certifikace výrobků je 1.500,- Kč, roční poplatek 1000 – 5000,- Kč (dle velikosti podniku). Poplatek za administraci certifikace služeb je 4000,- Kč (poplatek na 2 roky).

Povinnosti výrobce produkujícího certifikované výrobky se značkou „HANÁ regionální produkt®“:
Nepřetržitá garance naplnění kritérií, která uvedl v žádosti a zajištění řádného označování výrobků níže uvedenými způsoby:
✓ začleněním značky (loga) do etikety nebo na obal výrobku na základě grafického manuálu
✓ označením výrobku (nebo jeho obalu) samolepkou nebo visačkou se značkou, kterou si zakoupí od MAS Moravská cesta, případně dalších spolupracujících MAS, za režijní cenu
✓ v případě výrobků, které nelze jednotlivě značit (např. pečivo), budou způsob a podmínky značení stanoveny individuálně po dohodě MAS Moravská cesta s výrobcem, např. označením prodejního pultu či regálu apod.

Kontakty pro další informace a konzultace:
Julie Zendulková, tel: 724 111 510, e-mail: julie.zendulkova@moravska-cesta.cz,
www.moravska-cesta.cz / www.regionalni-znacky.cz/hana - (HANÁ regionální produkt)

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje
Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.