ARZ hostila projektové setkání CENTRAL MOUNTAINS

ARZ  27. 11. 2023

Projekt CENTRAL MOUNTAINS, zaměřený na zlepšení spolupráce při rozvoji horských oblastí ve střední Evropě vstoupil do své druhé půlroční etapy (z celkem šesti). Vedle dalších aktivit má projekt na každý půlrok naplánované jedno velké setkání všech projektových partnerů. A ač původně byla pro toto pololetí naplánovaná studijní cesta do Alp, z důvodu technických překážek na straně rakouského partnera bylo rozhodnuto, že hostitelem bude ARZ a jako místo setkání byly vybrány Krkonoše.


Dvoudenní intenzivní setkání obsáhlo vedle porady projektových partnerů o tvorbě společné strategie pro Alpy a Karpaty (s možným přenosem i do Sudet, potažmo Krkoboš) i několik návštěv u certifikovaných výrobců a provozovatelů zážitků.

Mezi ně patří i DOTEK (Dům obnovy tradic, ekologie a kulturyú v Horním Maršově, který hostil pracovní část programu. Účastníky uchvátila nejen netradiční konferenční místnost v bývalém farním refektáři, ale i příběh budovy, která je nejstarší obytnou stavbu na území obce. 

Její kamenné základy pocházejí z konce 16. století. Stavba získala barokní tvar během celkové rekonstrukce v letech 1740 až 1742. Do roku 2002 byla součástí církevního majetku Diecéze královéhradecké. V roce 2003 přešla do vlastnictví neziskové organizace SEVER jako totálně zchátralý historický objekt. SEVERu se podařilo zajistit finanční prostředky na celkovou opravu, která proběhla v letech 2009-2013. V září roku 2013 byl objekt slavnostě otevřen a zpřístupněn veřejnosti.

Dnes slouží DOTEK  jako kulturní turistická destinace obce Horní Maršov, turistické informační centrum a muzeum s originální maršovskou expozicí, metodické centrum, školící a vzdělávací středisko pro ekologickou a enviromentální výchovu, místně zakotvené učení a interpretaci místního dědictví.

Další zastávkou byl naopak zcela moderní Pivovar Trautenberk, který oživil jednu z historických Pomezních bud (původně Tippeltovu, za socialistické éry hotel Družba). V pivovaru se účastníci projektové návštěvy dozvěděli nejen skoro všechno o místní výrobě piva, ale také o Krkonošské pivní stezce, která právě na Pomezních Boudách začíná a na téměř čtyřicetikilometrové pouti přivede milovníky piva, ale hlavně našich nejvyšších hor do dalších čtyř minipivovarů.

Následovala debata se starostou obce Malá Úpa Karlem Englišem, který s návštěvou sdílel radosti i strasti malé pohraniční obce, zcela ovládané přílivy (a odlivy) sezónních turistů. Nová galerie s prostorem pro setkávání občanů i kreativní dílna Nadechni se, v níž vznikají šperky a dekorace z vinutého skla, a navíc se tu konají i workshopy pro veřejnost, (obé v budově obecního úřadu), působí jako malý zázrak.

Záplava tvořivé energie povzbudila účastníky před večerním workshopem, při němž se nejen dozvěděli o historii foukaných perel, které jsou zapsány na seznamu kulturního dědictví UNESCO, ale dokonce si sami vyzkoušet výrobu jednoduché ozdoby z hobby setu Rautis.

Další den patřil zevrubné exkurzi na Farmě Basařovi, která ve svých rozmanitých aktivitách spojuje produkční zemědělství (produkci hovězího masa), s agroturistikou a zážitkovými programy (penzion a minizoo) alternativní energetikou (vlastní bioplynová stanice) i péčí o krajinu (nově postavená kaplička sv. Isidora v lukách nad farmou). Rodinná firma navíc ještě v nedalekém Vrchlabí provozuje Farmářský dům s prodejními automaty, ve který lze nakoupit nejen maso od Basařů, ale i řadu dalších farmářských produktů od producentů z okolí.

Předposlední zastávka patřila Stezce korunami stromů, která představuje oblíbenou alternativu k tradičním turistickým atrakcím a v prostorném obchodě na konci prohlídky navíc nabízí i zajímavý průřez místními produkty s turistickým potenciálem.

Závěr studijní návštěvy pak patřil rodinné Kafírně v Trutnově, pozoruhodnému podniku, který jako první začal pražit kávu v podhorských podmínkách, a byť se jedná o obor netradiční, získal si renomé jako originální místo pro setkávání milovníků Krkonoš i dalších hor.

Účastníci návštěvy nešetřili chválou nad zajímavým programem a hlavně různorodými příklady udržitelného rozvoje turisticky atraktivní oblasti. Ač problémů k řešení je i před námi stále dost, těší nás, že za 18 let své existence si značka KRKONOŠE originální produkt, která byla hlavním hostitelem celé akc, vydobyla renomé a udržuje si velmi zajímavé portfolio držitelů.

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje
Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.