Jak získat značku

Značku uděluje spolek MAS Moravská cesta různým typům výrobků a a služeb:

  • Řemeslné výobky, stavby a umělecká díla: např. výobky ze dřeva, slaměné ozdoby, krajky, šperky, keramika, sklo, papírové obaly, upomíkové předměy, nábytek a další
  • Potraviny a zemědělské produkty: např. mléko, sýry, maso, vejce, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), med a další
  • Přírodní produkty: např. lesní plody, léčvé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účly, minerání voda a další
  • Stravovací služby
  • Ubytovací (a stravovací) služby

Jestliže na území Hané vyrábíte takové výrobky, přesvědčte se, zda splňujete certifikační kritéria. Pokud ano, stačí pouze vyplnit žádost o značku (výrobky) nebo žádost o značku (služby) a zaslat na adresu:

MAS Moravská cesta, z. s.
Náklo 12,
783 32 Náklo

K žádosti je nutné přiložit také vzorek výrobku.
Pro bližší informace kontaktujte regionální koordinátorku paní Julii Zendulkovou (tel.: 724 111 510, e-mail: ).

Vaše žádost bude posouzena Certifikační komisí. Certifikační komise zpravidla projednává pouze žádosti doručené nejpozději 14 dnů před jejím zasedáním. Termíny zasedání jsou zveřejňovány cca 1 měsíc předem na těchto stránkách v sekci Aktuality.

Po schválení Vaší žádosti certifikační komisí Vám bude udělen certifikát, který Vás opravňuje k užívání značky, a to na dobu 2 let (poté musíte žádost podat znovu). Při vydání certifikátu s Vámi sdružení uzavře smlouvu o užívání značky.


POPLATKY
S přijímáním žádostí, vydáním certifikátu a užíváním značky jsou spojeny následující poplatky:

Registrační poplatek

Za udělení značky zaplatí žadatel registrační poplatek ve výši 1 500,- Kč v případě značky pro výrobky a 4 000,- Kč v případě udělení značky pro služby. Poplatek je určen na částečné pokrytí nákladů spojených s vyřizováním a posuzováním žádosti a s udělením značky a části nákladů na propagaci značky.

Pokud je výrobce již držitelem certifikátu a žádá o nový certifikát (pro jiný svůj výrobek nebo před uplynutím platnosti certifikátu), poplatek se snižuje na 1 000,- Kč. Pokud je žadatel již držitelem certifikátu pro služby a žádá o nový certifikát (pro jinou službu nebo před uplynutím platnosti certifikátu), poplatek se snižuje na 3 000,- Kč.

Poplatek je hrazen při předání certifikátu a je příjmem MAS Moravská cesta.

Poplatek za užívání značky

Pro částečné pokrytí nákladů na propagaci a prezentaci značky hradí její uživatelé roční poplatek za užívání značky v následující výši:

  • drobní živnostníci (OSVČ): 1000,- Kč
  • firmy s méně než 10 zaměstnanci nebo neziskové organizace: 2 000,- Kč
  • firmy s 10 a více zaměstnanci: 5 000,- Kč

Poplatek je hrazen (hotově nebo převodem na účet) vždy v plné výši k datu 30. června, bez ohledu na datum vystavení certifikátu. Pro stanovení výše poplatku je rozhodující počet zaměstnanců k tomuto datu.

Poplatek je příjmem MAS Moravská cesta.

Související dokumenty ke stažení

doc  hana-zadost.doc

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje
Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.