4. výzva k předkládání žádostí o udělení značky JESENÍKY originální produkt®

JESENÍKY  23. 08. 2011

MAS Horní Pomoraví o. p. s. vyhlašuje k předkládání žádostí o udělení značky JESENÍKY originální produkt® pro výrobky, zemědělské a přírodní produkty.

Vhodné aktivity - značení je určeno širokému spektru výrobců:

 • Řemeslné výrobky, stavby a umělecká díla: např. výrobky ze dřeva, slaměné ozdoby, krajky, šperky, keramika, sklo, papírové obaly, upomínkové předměty, nábytek a další
 • Potraviny a zemědělské produkty: např. mléko, sýry, maso, vejce, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), med a další
 • Přírodní produkty: např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, minerální voda a další

Pozn.: Výše uvedený výčet je pouze informativní. Vhodnost výrobku pro získání značky „JESENÍKY originální produkt®“ bude posuzována certifikační komisí individuálně a záměr je dobré předem konzultovat s pracovníky MAS Horní Pomoraví.

Výrobce může žádat o certifikaci konkrétního výrobku nebo jednotně definované skupiny výrobků (soubor výrobků), kde všechny výrobky shodně plní kritéria uvedená v žádosti.


Vhodní žadatelé pro udělení značky „JESENÍKY originální produkt®“:

Jedná se tyto místní subjekty:

 • Živnostník, firma, organizace s provozovnou ve vymezeném území -  Jeseníkách. Nemá-li subjekt provozovnu, určující je adresa v živnostenském listu
 • Zemědělec hospodařící na území regionu Jeseníky
 • Včelař, jehož včelstva jsou umístěna v Jeseníkách

Území působnosti místních subjektů – žadatelů o certifikaci musí být v souladu s hranicí turistického regionu Jeseníky a okolí (viz mapa v příloze).


Místo a způsob podání žádosti o udělení značky „JESENÍKY originální produkt®“:

Podepsané žádosti o certifikaci vč. všech relevantních příloh se předkládají v sídle regionálního koordinátora – MAS Horní Pomoraví o. p. s., Hlavní 137, 788 33 Hanušovice (Městské informační centrum v budově KD Hanušovice).

Žádosti o udělení značky „JESENÍKY originální produkt®“ jsou přijímány v tištěné podobě v 1 vyhotovení.

Formulář žádosti o udělení značky „JESENÍKY originální produkt®“ je k dispozici na webové prezentaci www.hornipomoravi.eu (v sekci Dokumenty/JESENÍKY originální produkt) nebo je možné jej vyzvednout po domluvě v tištěné podobě v sídle MAS Horní Pomoraví o. p. s.


Termín příjmu žádostí o udělení značky „JESENÍKY originální produkt®“:

Žádosti budou přijímány v pracovní dny v termínu do 26.9.2011 (nutná předchozí telefonická domluva bližšího termínu pro příjem žádosti).


Nezbytné podmínky pro udělení značky „JESENÍKY originální produkt®“:

 • Místní subjekt (viz výčet vhodných žadatelů)
 • Doložení kvalifikace pro příslušnou výrobu
 • Bezdlužnost žadatele
 • Zaručení standardní kvality výroby
 • Proces výroby nepoškozuje přírodu
 • Naplnění podmínek jedinečnosti výrobku (více viz formulář žádosti o dotaci)

Podmínky pro certifikaci výrobků je možné telefonicky či osobně konzultovat s koordinátorkou regionálního značení (kontakt viz  níže).


Registrační poplatek za udělení značky „JESENÍKY originální produkt®“:

Poplatek za udělení značky činí  1.500,- Kč. Poplatek je určen na pokrytí nákladů spojených s vyřizováním a posuzováním žádosti a udělením značky a části nákladů na propagaci značky. Značka je udělována do období 2 let.


Povinnosti výrobce produkujícího certifikované výrobky se značkou „JESENÍKY originální produkt®“:

Základními povinnosti výrobce produkujícího výrobky se značkou „JESENÍKY originální produkt®“je nepřetržitá garance naplnění kritérií, která uvedl v žádosti a zajištění řádného označování výrobků níže uvedenými způsoby:

 • začleněním značky (loga) do etikety nebo na obal výrobku na základě grafického manuálu
 • označením výrobku (nebo jeho obalu) samolepkou nebo visačkou se značkou, kterou si zakoupí od MAS HP za režijní cenu
 • v případě výrobků, které nelze jednotlivě značit (např. pečivo), budou způsob a podmínky značení stanoveny individuálně po dohodě MAS HP s výrobcem, např. označením prodejního pultu či regálu apod.


Kontakty pro další informace a bezplatné konzultace :

Ing. Lenka Krobotová, koordinátorka projektu, tel: 725 940 338, email:
Celý text výzvy ve formátu PDF ke stažení zde.

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje.

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje.
Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.