Koordinátoři regionálních značek v ČR a na Slovensku se sešli v Brně

ARZ  15. 10. 2009

BRNO – Ve dnech 12.-14.10. proběhlo v Brně setkání koordinátorů regionálních značek v ČR a na Slovensku, které mělo za cíl výměnu zkušeností nejen mezi českými, ale i slovenskými regiony a prohloubení spolupráce mezi nimi.

Brněnské setkání bylo zorganizováno národními koordinátorkami ARZ Terezou Wyderkou a Ivou Dykovou. Mezi účastníky byli regionální koordinátoři deseti regionů sdružených v ARZ, dále zástupci Sdružení Český Ráj a Tradice Bílých Karpat a zástupci Slovenska. Na setkání se představily i čtyři regiony, které mají zájem o zavedení regionální značky – České Švýcarsko, Jeseníky, Prácheňsko a Český Západ.

Zástupci Slovenska (Alexandra Dubničková za REC Slovensko, Michal Tvrdoň za regiony Kysuce a Záhorie, a František Mach za region Malé Karpaty) seznámili ostatní s jejich systémem značení a s aktuální situací ve třech slovenských regionech, kde již značení probíhá.

Čeští regionální koordinátoři prezentovali své zkušenosti týkající se fungování regionální značky v jejich regionech, především co se týká financování a udržitelnosti značení.

V rámci toho setkání byla navrhnuta spolupráce s Národní sítí místních akčních skupin a s organizací Trast pro ekonomiku a společnost.

Účastníci setkání byli také seznámeni s typy podpory regionální produkce v zahraničí a s příklady zahraničních regionálních značek. Diskutovalo se nad tématy, na které je potřeba se zaměřit při získávání zahraničních zkušeností.

Poslední den setkání byl věnován exkurzi k výrobcům s regionální značkou do Moravského krasu.

Setkání proběhlo v rámci projektu „Sdílení zkušeností a vytvoření mezinárodní platformy v oblasti podpory regionálních produktů“, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu v Operačním programu lidské zdroje a zaměstnanost (č. CZ.1.04/5.1.01/12.00120).

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:  Evropa investuje do venkovských oblastí.

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje.

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje.
Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.