Jeseníky mají své originální značené zážitky

JESENÍKY  15. 12. 2012

První certifikované originální zážitky v rámci České republiky mají Jeseníky. Značka se tak rozšířila o nový druh služeb, vedle těch ubytovacích a stravovacích.

img

Prvními jedinečnými zážitky, které Jeseníky nabízí, jsou Exkurze přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně, Pekařovská pouť a Adrenalin park Bozeňov. „Certifikace zážitků v tuzemsku dosud neexistovala. Podařilo se nám asi před 2 lety zjistit, že podobné aktivity certifikují v Rumunsku a dokonce jsme pro zajímavost získali i rumunská certifikační kritéria. Ta naše jesenická vznikla v průběhu letošního roku a až nyní, když jsme obdrželi první žádosti o udělení značky, jsme je vyzkoušeli v praxi. Věříme, že se nám je podařilo nastavit tak, aby i v budoucnu značku obdržely ty pravé zážitky, které budou reprezentovat Jeseníky i prestiž naší značky,“ uvedla koordinátorka značky Hana Olejníková.

Mezi certifikační kritéria zážitků se značkou JESENÍKY originální produkt® se řadí, kromě základních podmínek jako je místní příslušnost, kvalifikace pro provozování a kvalita služby, intenzita zážitku a zpětná vazba.  Intenzitou se myslí, že návštěvník získává zážitky aktivním zapojením do různých činností, nabývá nové zkušenosti nebo tento zážitek podporuje rozvoj kreativity či týmové spolupráce a jiných dovedností. Hodnotí se také tradice poskytovaného zážitku.

První certifikovaná trojice je velmi různorodá. Jde o turistickou atraktivitu, tradiční akci a adrenalinový park. Všechny mají velký potenciál a lidé si z nich odvážejí jedinečný zážitek. Například Pekařovská pouť patří ke znovuobnoveným akcím, které iniciovalo občanské sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné a v příštím roce se uskuteční již jubilejní 10. ročník. Jedinečné je její pojetí, které se vrací k duchovním kořenům a původnímu obsahu tradičních poutí, spojené s mezinárodním setkáním flašinetářů.  To se v Pekařově nekoná náhodou.  Ve zdejší obci se vyráběly a vyvážely do celého světa varhany a flašinety.

Značku JESENÍKY originální produkt® má od prosince i devět nově certifikovaných ubytovacích a stravovacích zařízení. Celkem se nyní pyšní značkou 17 subjektů. Cílem značení je zviditelnit region Jeseníků včetně území CHKO Jeseníky a území chráněné soustavou Natura 2000 a využít jeho socioekonomických výhod. Značka má podpořit místní producenty a poskytovatele služeb, kteří v tomto přírodně hodnotném, zdravém území hospodaří šetrně, tradičně a v souladu se zájmy ochrany přírody.

Koordinace značky v regionu probíhá pod Místní akční skupinou Horní Pomoraví.

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:  Evropa investuje do venkovských oblastí.

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje.

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje.
Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.