Jak získat značku

Značku uděluje MAS Horní Pomoraví o. p. s. výrobkům, stravovacím a ubytovacím službám a zážitkům.

 

Značku uděluje MAS Horní Pomoraví o. p. s. těmto typům výrobků a produktů:

  • Potraviny a zemědělské produkty - např. mléko, sýry, maso, ryby, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), med apod.
  • Řemeslné výrobky a umělecká díla - např. výrobky ze dřeva, skla nebo papíru, slaměné ozdoby, krajky, šperky, keramika, nábytek, upomínkové předměty, pohlednice apod.
  • Přírodní produkty – např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, kompost, minerální voda apod.

Značku uděluje MAS Horní Pomoraví o. p. s. stravovacím a ubytovacím službám a zážitkům.

Jestliže nabízíte stravovací a ubytovací služby, nebo zážitky na území Jeseníků a jste na kvalitu a původ Vašich služeb hrdí, prosím přesvědčte se, zda splňujete certifikační kritéria.

V případě zájmu o bližší informace neváhejte kontaktovat MAS Horní Pomoraví o.p.s.

Regionální koordinátor pro výrobky, služby i zážitky Ing. Alena Dvořáková, tel.: +420 725 080 729; e-mail: 

 

Zcela zdarma Vám nabízíme osobní konzultaci na které společně probereme, zda Vaše výrobky, služby nebo zážtiky splňují certifikační kritéria. Vážným  zájemcům rovněž nabízíme bezúplatnou pomoc s vyplněním žádosti o udělení značky vč. potřebných příloh.

Vyplněné žádosti o značku (viz formulář v Dokumentech ke stažení) prosím zašlete na adresu:

Místní akční skupina Horní Pomoraví o.p.s.
Hlavní 137
788 33 Hanušovice

 

Termíny příjmu žádostí o značku jsou vždy aktuálně uveřejněny na těchto stránkách - aktuality.

K vyplněné žádosti je nutné u výrobků přiložit také vzorek daného výrobku. Pokud jej nemůžete nebo nechcete zaslat či osobně předat na výše uvedené adrese, prosím kontaktujte Ing. Alenu Dvořákovou (tel.: +420 725 080 729; e-mail: ), se kterou se můžete domluvit na jiném způsobu předání či doložení jiných relevantních podkladů.

Vaše žádost bude posouzena Certifikační komisí. Termín zasedání certifikační komise je 2x do roka – na jaře a na podzim před zahájením turistické sezóny.

Po schválení Vaší žádosti certifikační komisí Vám bude udělen certifikát, který Vás opravňuje k užívání značky „JESENÍKY originální produkt®“ na dobu 2 let.


Po uplynutí  období platnosti certifikátu můžete vždy podat žádost o obnovu značky, která se uděluje na další 2 roky pro služby a 3 roky pro výrobky a zážitky.
Při vydání certifikátu s Vámi MAS Horní Pomoraví uzavře smlouvu o užívání značky.

 

 

Poplatek pro výrobky:

Poplatek za udělení značky:

Za udělení značky pro výrobky zaplatí žadatel poplatek ve výši 1.500,- Kč. Poplatek je určen na pokrytí nákladů spojených s vyřizováním a posuzováním žádosti a udělením značky a části nákladů na propagaci značky. Hradí se při předání certifikátu a podpisu smlouvy a je příjmem MAS Horní Pomoraví o.p.s.

Pokud je žadatel již držitelem certifikátu pro výrobek a žádá o nový certifikát (pro jiný svůj výrobek nebo před uplynutím platnosti certifikátu), poplatek se snižuje na 1.000Kč.

Poplatek za užívání značky:

Pro částečné pokrytí nákladů na propagaci a prezentaci značky hradí její uživatelé roční poplatek za užívání značky v následující výši:

  • drobní živnostníci (OSVČ): 1 000 Kč
  • firmy s méně než 10 zaměstnanci nebo neziskové organizace: 2 000 Kč
  • firmy s 10 a více zaměstnanci: 5 000 Kč

Poplatek je hrazen (hotově nebo převodem na účet) vždy v plné výši k datu 31. března, bez ohledu na datum vystavení certifikátu. Pro stanovení výše poplatku je rozhodující počet zaměstnanců k tomuto datu.

 

 

Poplatek pro služby a zážitky:

Za udělení značky pro služby a zážitky zaplatí žadatel poplatek ve výši 4.000,- Kč. U tradičních akcí je poplatek 1.500,- Kč. Poplatek je určen na pokrytí nákladů spojených s vyřizováním a posuzováním žádosti a udělením značky a části nákladů na propagaci značky. Hradí se při předání certifikátu a podpisu smlouvy a je příjmem MAS Horní Pomoraví o.p.s.

 

Pokud je žadatel již držitelem certifikátu pro služby a zážitky a žádá o obnovení certifikátu před uplynutím platnosti, poplatek se snižuje na 3.000Kč u akcí na 1.000,- Kč.

 

Poplatek je hrazen (hotově nebo převodem na účet) vždy v plné výši k datu 31. března, bez ohledu na datum vystavení certifikátu. Pro stanovení výše poplatku je rozhodující počet zaměstnanců k tomuto datu.

Poplatek je příjmem MAS HP a bude použit na prezentaci a marketing značky

 

Poplatek je příjmem MAS HP a bude použit na prezentaci a marketing značky.

Související dokumenty ke stažení

pdf  Zásady Jeseníky originální produkt

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:  Evropa investuje do venkovských oblastí.

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje.

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje.
Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.