Regionální značky se představily v Senátu

ARZ  28. 04. 2013

V pátek 26. dubna 2013 uspořádala Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s., seminář na téma Regionální značení domácích produktů.

img

Dopolední program moderoval jeden ze zakladatelů systému regionálního značení v ČR, Tomáš Kažmierski, a zahájil jej senátor Petr Šilar. Dále vystoupila předsedkyně Asociace regionálních značek, Kateřina Čadilová a pět koordinátorů značek z různých regionů ČR. Ve druhé neformální části měli účastníci možnost obdivovat a ochutnat produkty a seznámit se s informačními materiály z většiny z 22 regionů sdružených v Asociaci regionálních značek.

Petr Šilar a Kateřina Čadilová společně vystoupili i v živém vstupu do Studia ČT24. Senátor Petr ŠILAR zde uvedl: „V přemíře značek je důležité, že u regionálních značek jde o označení původu odspoda, je to v podstatě „cechovní“ značka, která není udělena zvnějšku, ale vychází ze samotného regionu.“ Kateřina ČADILOVÁ dodala: „Myšlenka regionálního značení je založena na vzájemné spolupráci. Prvovýrobce z regionu potřebuje okolo sebe místní obchodníky, kteří budou odebírat jeho produkty, díky značkám se daří na sebe navazovat i další zpracovatele. Doufáme, byť je to dlouhodobá záležitost, že se nám postupně podaří vrátit do regionů to, co kdysi bylo zcela přirozené, a sice že v regionech hodnoty nejen vznikají, ale zároveň se tam i realizují, což ocení určitě nejen místní obyvatelé, ale i turisté.“

Zástupci pěti regionálních značek se zaměřili na specifika svých regionů i celého systému značení. Luboš ŘEHÁK se podělil o již více než šestiletou zkušenost s regionální značkou v Orlických horách a Podorlicku a zdůraznil především význam propojení veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru v regionu a význam značky pro malé výrobce a zároveň i výhody zapojení větších firem.
V Jeseníkách se podle koordinátorky Hany OLEJNÍKOVÉ značka snaží o propojení potenciálu místní produkce a cestovního ruchu – dokladem je např. Manuál pro tvorbu turistického produktu, který využívají všechna místní infocentra, nebo Tematická trasa vyzývající k návštěvě konkrétních producentů. 
Kateřina KOREJTKOVÁ uvedla, že v Železných horách je cílem značky podpora, využití a odbyt místních služeb a výrobků v rámci zajištění hospodářské samostatnosti a stability regionu.
V Polabí je podle Markéty POŠÍKOVÉ značka postavena na spolupráci několika místních akčních skupin (MAS) a od samého počátku (tj. výběru motivu a diskuse nad pravidly) ctí jejich principy práce: mezisektorové partnerství, metoda bottom up a síťování.
Příspěvky z regionů završila Marie ČERNÁ zkušenostmi s budováním „Sítě prodejen regionálních produktů“ na Vysočině, která má pomoci místním výrobcům, především pak těm, jejichž výrobky nesou značku „VYSOČINA regionální produkt“ s odbytem, a podpořit dostupnost a úroveň prodeje těchto výrobků.

Ve druhé částí semináře se mohli všichni účastníci osobně seznámit s několika producenty a jejich oceněnými výrobky. Zákusky se značkou ŠUMAVA originální produkt přivezla rodinná firma Café Charlotte ze Železné Rudy, hned vedle a pod stejnou značkou byly k mání Krchlebské koláče od Heleny Konopíkové. VYSOČINU osobně reprezentovala krajkářka Lenka Malátová, z ORLICKÝCH HOR přijel brašnář Ladislav Hemrlík a kolekci nábytku firmy Kaplan přestavila její spolumajitelka. ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO zastupoval řezbář Karel Kříž se svými originálními dřevěnými hřebeny a sponami a Chráněná dílna U Markétky s tkalcovskými výrobky. Nejpočetnější a navíc mezinárodní zastoupení měl nejvzdálenější region GÓROLSKO SWOBODA. Své medové likéry nabízel k ochutnání David Czyž, neuvěřitelnou paletu kostěných výrobků prezentoval zástupce firmy MALEC Pracownia Galanterii z Kości z polského Ustroně a ze slovenského Klokočova přijel němý košíkář Ján Valčuha.
Koordinátoři značek ze Železných hor, Jeseníků, Polabí, Zápraží, Šumavy, Vysočiny, Moravské brány, Kraje blanických rytířů a Orlických hor se postarali o ukázky řady dalších originálních výrobků a ochutnávku nepřeberné spousty specifických koláčů, zákusků, pečiva, uzenin, lahůdkových specialit, ovocných šťáv, piva i destilátů.

To vše pod dohledem „originálního“ blanického rytíře, který vstal z bájné hory, aby podpořil nejen výrobky ze svého domovského regionu, ale i myšlenku, že náš venkov ukrývá potenciál, který si zaslouží pozornost a podporu na všech úrovních.

Program semináře

Prezentace ve formátu PDF:

Fotogalerie

Sdílejte na Facebooku!

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Partneři

Místní koordinátor

Místní koordinátor

Místní koordinátor

Místní koordinátor

Partner

Partner

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.